Datasentrene er hjertene av nettskyen. Foto: Istock

Nettsky gir muligheter og utfordringer

Cloud-tjenester, nettsky eller forbrukersky. Kjært barn med samme navn, men hva betyr dette for oss, både som bransje og som forbrukere?

Den siste tiden har det vært mye fokus på skytjenester, blant annet ved Apples Icloud. Men hva er dette?

Enkelt forklart snakker vi om ekstern lagring av data hos en tredjepart. Mange tror at dataene lagres i internettet, men det er ikke riktig. Det er stadig flere datasentre som tilbyr ekstern lagring. Og internett er et medium for å overføre dataene til datasentrene og tilbake igjen ved behov.

 

Hva er et datasenter?

Datasentrene er hjertene av nettskyen. Et datasenter består av en rekke servere som er lokalisert sammen, og som har kontakt med resten av verden ved hjelp av kraftige datalinjer. De kan være lokalisert i nedlagte fabrikkhaller, nedlagte gruver, eller rett og slett i containere ute i en ørken. Island er et land som har satset mye på datasenter, da de har tilgang til billig kraft. Det er uten betydning hvor i verden serveren står rent teknisk, da kunden laster filene opp og ned. Juridisk kan det være av betydning, da forskjellige land har forskjellig lovgivning.

 

Fotobransjen var tidlig ute

Muligheten for å laste opp bilder var en av tjenestene i Norge som var tidlig ute. Flere aktører tilbyr ekstern lagring av bilder, både som hovedlager og eventuelt som backup. Fotorådet, IKT-Norge og Forbrukerrådet ble enige om med å lage en bransjenorm som omfattet sikker lagring, og denne er nå til vurdering for fornyelse. Normen som omfatter «Sikker lagring» dekker også flere andre viktige parametere.

 

Ansvar og tillit viktig

For kundene er det viktig at man kan stole på leverandørene, og at man har tillit til nettskya. Man må være sikker på at dataene blir lagret sikkert og at man har dem tilgjengelig når man måtte ønske. I tillegg må dataene være portable, slik at man kan flytte dem etter eget ønske, for eksempel om man ønsker å bytte leverandør. En kunde bør også sjekke om datasenteret benytter backup, dette er spesielt viktig dersom datasenteret benyttes som hovedlager av data. Eierskap til dataene er viktig. Data som en kunde laster opp (eksempelvis bilde eller presentasjon) må være kundens eiendom. Det samme gjelder ansvaret for innholdet som lastes opp.

For Stiftelsen Elektronikkbransjen er dette med ansvaret for innholdet særdeles viktig. En aktør som tilbyr for eksempel lagring av bilder, kan ikke være ansvarlig for innholdet på bildene.

 

Erstatningsrett

Før eller siden er uhellet ute, og man vil miste data som er lagret i skya. Et bilde er uerstattelig. Hvordan skal vi løse dette? I bransjenormen for sikker lagring henvises det til alminnelige erstatningsregler, noe som Stiftelsen Elektronikkbransjen synes er fornuftig.

 

Klare rammebetingelser

Vi mener det er viktig med klare rammebetingelser for alle aktører i «skybransjen», slik at både kunder og tilbydere av skytjenester er innforstått med hvilke spilleregler som gjelder. Samtidig er det et lite tips til alle som benytter ekstern lagring, det skader aldri med en ekstra sikkerhetskopi.

 

 

 JAN RØSHOLM

 Direktør distribusjon

Stikkord: Data
01/4

KRAVENE TIL FM-SLUKKING OPPFYLT

Rapportene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet tyder på at vilkårene for slukking av FM-nettet er innfridd.

31/3

BÆREKRAFTPRIS TIL MIELE

Miele er tildelt The National German Sustainability Award, en av Europas mest anerkjente bærekraftpriser.

31/3

WOOX BLIR GIBSON INNOVATIONS

Gibson Innovations er det nye navnet på Woox Innovations. I tillegg til Philips har de varemerkene Gibson, Trainer by Gibson, GoGear og Onkyo.

30/3

ELESCO TRONDHEIM UTVIDER

Elesco Trondheim, City Radio & TV-service AS, overtok alle tre ansatte og serviceporteføljen fra Trøndelag Hvitevareservice AS fra 1. mars.

30/3

MOTOROLA EN MILEPÆL FOR LENOVO

– Dette er en milepæl for Lenovo og Motorola, og sammen er vi nå klare til å konkurrere, vokse og vinne det globale smarttelefonmarkedet.

27/3

HÅPER DAMPMASKIN GIR MERVERDI

– Siden dette er produkter som ikke finnes i forbrukermarkedet fra før, tror vi SteamOne vil øke snittprisene i strykekategorien.

Stiftelsen Elektronikkbransjen
ENDRING I ENERGIMERKING- OG ØKODESIGNSFORSKRIFTEN FOR HVITEVARER

EU har vedtatt forordninger som oppstiller nye og endrede krav til energimerking av stekeovner og avtrekkshetter, samt krav om miljømessig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter. Dette innføres trolig også i Norge, som en del av EØS-avtalen.

 

Kontaktinformasjon

Org.nr. 983 102 972
Fyrstikkalléen 3 A, 0661 Oslo
Postboks 6640 Etterstad, 0607 Oslo
Tel: 23 06 07 07
Telefaks: 23 06 07 00
adm@elektronikkbransjen.no