Hans Petter Danielsen er teknisk direktør i P4 Radio Hele Norge ASA, og leder Digitalradioutvalget. I bilen sin har han en DAB-radio. Foto: Erik Andersen.

– 1 mill. DAB i 2010

– Et realistisk scenario tilsier minst en million solgte DAB-mottakere i 2010, og en slukning av FM-nettet i 2014.

Det sa leder for Digitalradioutvalget i Norge, Hans Petter Danielsen, under Elektronikkbransjens bransjeting.

– Hva skal til for å få til digitalisering av radio? Tre ting må være på plass: innhold, dekning og mottakere. Senest i fjor manglet det siste punktet. Nå har vi fått hull på en vond sirkel, og det finnes et stort utvalg mottakere i markedet. NRK har i sine prognoses gått ut fra en dobling av antall solgte mottakere hvert år. Da er vi på en million mottakere i 2010, noe som skaper et realistisk scenario med slukning av FM-nettet i 2014, sa Danielsen fra Elektronikkbransjens talerstol.

Han ga uttrykk for at styrevedtakene i NRK, som er den største aktøren i utvalget, er diskusjonsgrunnlag for resten av medlemmene.

– NRK vil slukke enkelte kanaler på FM-båndet, for å få lytterne over på DAB-nettet. I løpet av høsten utvider NRK regionsnettene, slik at deler av Rogaland, Hordaland, Trøndelag og Trømsø får egne distriktsprogram. I løpet av neste år skal nettene bygges ut til 80 prosent dekning – både på riks- og regionsendinger. Vi regner med at de første lokalstasjonene da er med, i tillegg til kanaler vi ennå ikke har hørt om, sa Danielsen og poengterte muligheten for å opprette dynamiske kanaler for spesielle begivenheter.

Tre millioner hører radio

– Mer enn tre millioner mennesker lytter mer enn tre timer hver dag i Norge. Det er ikke så mange som bekymrer seg så mye for radio, men den betyr veldig mye for veldig mange. Radio som medie er i utvikling. I dag er nesten all radio på FM, noen lyttere bruker analog TV og internett. På mobilnettene kommer det også til å bli noe radio. Utfordringen er å få radio til å eksistere i en digital verden, slik vi er vant til med FM, sa Danielsen.

Han fortalte at DAB dekker nærmere 500 millioner mennesker, og at utbyggingen har foregått over svært lang tid. DAB finnes blant annet i England, Tyskland, Danmark, Belgia, Italia og Nederland.

– Det er feil at for eksempel Sverige har takket nei til DAB. De har vært pionerer på DAB, og venter nå på en kulturpolitisk avklaring. Heller ikke Frankrike eller Finland har sagt tvert nei. I Norge har vi en lang historie om de regulatoriske forhold. Kulturdepartementet har bedt Medietilsynet opprette en DAB-gruppe som skal se på utfordringene og mulighetene, og komme med forslag til hvordan digitalisering av radio kan gjennomføres. Gruppen er bredt sammensatt, sa Danielsen.

Han er medlem i gruppen, og til daglig er teknisk direktør i P4 Radio Hele Norge ASA.

Han gikk så gjennom de ulike teknologiene som er alternativene til DAB:

– Kabel og satellitt er ikke egnet for mobilt mottak. DVB-T som NTV skal bygge ut blir bygget ut primært for stasjonært mottak av god kvalitet. DVB-H er tenkt for mobilt TV, og kan også brukes for radio - men er mye mindre fleksibelt enn DAB. Det er dessuten tvilsomt at det er økonomi i Norge for å bygge ut dette. IBOC, HD Radio og FM-Xtra er ikke egnet til å løse frekvenseffektivitet. DMB er multimdiakringkasting basert på DAB. DRM kan komme til å bli kompletterende i tillegg til DAB, sa Danielsen.

Teknologien vi i dag kaller DAB digitalradio, heter egentlig Eureka 147 DAB, og er datakringkasting spesielt tilpasset radio med god lyd.

Kostnadseffektivt

– DAB er kostnadseffektivt, teknologien byr på mange frekvenser i flere nett, og har egenskapene vi trenger for utbygging av digital radio. I DAB kan vi for eksempel kringkaste internettsider og bilder i tillegg til lyd. Ennå finnes det ikke produkter som kan lese disse sidene, men de kommer.

Koreanerne har ligget langt fremme med utvikling av DMB, der du kan høre radio eller se på TV via en liten håndholdt enhet. Under fotball-VM i Tyskland kommer de til å selge slike mottakere, slik at man fra tribunen kan følge kampene som pågår i andre byer. I England finnes BT LiveTime, som sender TV-kanaler over DAB-nettet med interaktive tjenester. Dette er det ingen planer om i Norge, men når infrastrukturen kommer på plass kommer det til å utvikle seg nye muligheter, sa Danielsen og dro paralleller til andre teknologier.

– FM kom først i mono, siden kom stereo og RDS. TV har blitt utviklet med tekst-TV og stereo. Det samme vil skje med DAB. Vår rolle er å levere dekning og innhold, men vi kommer til å promovere systemet i egne kanaler og har opprettet en felles kommunikasjonsplattform. Vårt slagord er DAB digitalradio :følg lyden, og min oppfordring til handlerne er å selge radioer, sa Danielsen.

Til toppen