DÅRLIG KUNNSKAP OM SKRIVERE

Mens 64 prosent tror forbruket av toner-og blekkpatroner er det som i størst grad påvirker miljøet negativt ved bruk av en skriver, vet bare 46 prosent at det er papirforbruket som er mest miljøfiendtlig.

Det skriver Lexmark i en pressemelding, som presenterer en undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Lexmark i 21 land inklusive Norge.

– Lexmark er forpliktet til å bidra med informasjon om hvordan forbruket påvirker miljøet. Det er vårt ansvar å forstå og redusere den negative miljøpåvirkningen samtidig som produktene skal bli mer effektive. Derfor tar Lexmark hensyn til miljøet i et produkts komplette livssyklus, sier markedsdirektør Hans Arvid Rønning i Lexmark.

Undersøkelsen viser også at kvinner har høyest kunnskap og dårligst samvittighet i forhold til hvordan egen teknologibruk påvirker miljøet. Kvinner legger større vekt på teknologiprodusents resirkuleringsrutiner ved valg av et produkt, og de er mer oppmerksomme på hvordan bruken av papir negativt påvirker miljøet. 79 prosent av kvinnene sier de har dårlig samvittighet ved uskrift av unødvendige dokumenter, mens tilsvarende tall for menn er på 71 prosent.

Til toppen