DRIVES FREM av operatørene

Byttet til IP kommer til å drives frem av teleoperatørene heller enn av kundene, sier Anders Bärring i Megaphone.

I dag står fasttelefoni for omtrent 70 prosent av alle samtaler i Sverige, og det meste tilsier at selv i fremtiden vil fasttelefonen ha brorparten av samtalene i forhold til mobiltelefoni. Fremfor alt av kostnads- og kvalitetsårsaker. Utfordringen for oss og bransjen blir å hjelpe drøyt fem millioner husholdninger over på den nye teknologien. Telefoni i Sverige er underlagt PTS som overvåkende myndighet. PC til PC-telefoni klassifiseres sjelden som telefoni av PTS, problemet er for utenlandske aktører å støtte nødnummer selv når man ikke har betalt inn for å kunne ringe, og portering av telefonnumre mellom operatørene. Vi ser ikke PC til PC operatører som reelle konkurrenter, og kundene sammenligner sjelden med dem da de normalt er dyre på ”vanlige” samtaler. IP-telefoni er billigere for operatørene enn den gamle kretskoblede telefonien som krever separat aksesslinje. Byttet til IP kommer til å drives frem av teleoperatørene heller enn av kundene. I tillegg til kostnadene for aksesslinjen koster kretskoblet telefoni mer på grunn av strukturen på samtrafikkavgiftene operatørene i mellom. Innen et par års tid kommer i prinsippet all fasttelefoni til å gå over IP. Fem millioner kunder. Kom og hjelp til, her er det business for alle.

Billigere og bedre

Selv for sluttbruker er IP-telefoni bedre. Fremfor alt billigere siden man slipper faste avgifter, helt eller delvis, for aksessforbindelsen til den faste telefonen. Men også fordi man får nye tjenester, som:

1. Man kan ha flere linjer samtidig uten ekstra kostnader.

2. At en IP-telefon fungerer bra sammen med en vanlig fasttelefon som ekstra linje.

3. Man kan enkelt ta med seg sitt abonnement til forskjellige steder, selv til utlandet, og kan ringe lokalsamtaler i hjemlandet fra for eksempel Thailand.

4. Man kan slå sammen bilde og telefoni, for eksempel i et mediasenter i hjemmet.

5. Man kan benytte seg av IP-telefoni via IP i mobiltelefoner med god internettforbindelse og en såkalt SIP-klient

Vi tror vi kommer til å distribuere de store volumene gjennom butikker, da gjerne elektronikkbutikker med tilleggsutstyr, nettverksprodukter og trådløse telefoner i tillegg til våre tjenester. Salget er veldig likt mobilsalget, selv om argumentene er annerledes. Vi har egne selgere som hjelper til i butikkene. Det er nødvendig for å få i gang salget. Vi har 20.000 kunder i dag, og regner med å få inn 50.000 nye privatkunder.

Businessmarkedet ligger etter privatmarkedet når det gjelder IP som tilgang. Derimot er det vanlig med IP innen bedriftens sentral, og at man benytter seg av datanettet. Vi tror at 2008 blir startåret for IP, fremfor alt såkalt SIP-Trunk. I starten blir det vanligst at man kobler dette til bedriftens ISDN-sentral, og på den måten slipper dyre avgifter. På lengre sikt blir sentralene bygget for SIP-Trunk. Vi tror også IP veldig snart blir mobilt. Det er enklere med bare ett nummer og mye billigere med IP-fastnettpriser på mobilen, spesielt hvis man ringer utlandet eller befinner seg der.

Les også:

Dette er IP-telefoni

IP vil dominere når teknologien modnes

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.7/2008

– IP-telefoni er billigere for operatørene enn den gamle kretskoblede telefonien som krever separat aksesslinje, sier Anders Bärring i Megaphone.
Til toppen