Returselskapet Elretur AS samlet i 2009 inn 8.271 tonn TV-apparater og 3.688 tonn dataskjermer. Dette er en nedgang på 783 tonn fra 2008. Foto: Stian Sønsteng.

Elretur samlet inn EN HALV MILLION SKJERMER

I fjor samlet Elretur AS inn 507.000 TVer og dataskjermer. Dette er 304.000 flere enn i 2000, men en nedgang på 783 tonn fra 2008.

– Nedgangen skyldes finanskrisen, og mengdene vil nok øke i 2010. TVer og skjermer utgjør nesten 20 prosent av totalmengden vi samler inn, sier administrerende direktør Stig Ervik i en pressemelding.

Returselskapet samlet i fjor inn 62.000 tonn elektrisk avfall. Av dette ble over 90 prosent gjenvunnet.

– En liten andel går faktisk til ombruk, mens 80 prosent av materialene blir gjenvunnet og 10 prosent blir brukt til energi. Materialene blir verdifulle råvarer som kan brukes på nytt, og energien gir varme og strøm, sier Ervik.

Han forteller at det på avfallsmottakene er små fjell av TVer og monitorer.

– Etter at flatskjermene ble allemannseie har det blitt like vanlig å bytte TV som å bytte bukser. Før kunne vi ha TVen i ti år. Med nye krav til lyd- og bildekvalitet, og ikke minst størrelse, bytter vi mye oftere. Det økte forbruket skaper selvsagt større miljøproblemer, som Elretur håndterer, sier Ervik.

60 kilo gull

Av de 8.300 tonnene TVer og 3.700 tonnene monitorer kom inn i avfallssystemet til Elretur i 2009, ble over 5.000 tonn miljøfarlig glass og miljøgifter som plukket ut og behandlet.

Det er i hovedsak metaller som materialgjenvinnes fra EE-avfall. På grunn av et særnorsk regelverk om behandling av plast med bromerte flammehemmere, går mye av plasten til energigjenvinning. Glass, kobbertråder og gull lever derimot videre. I 2009 gjenvant Elretur 60 kilo gull, først og fremst fra mobiltelefoner og høyverdige kretskort. Fra 25.000 tonn høyverdige kretskort kan man få 2-3 kilo gull. Bransjeorganisasjonen Avfall Sverige anslår at det ligger gullverdier for 32 millioner kroner og slenger i skuffer og skap i Sverige.

Norge er fortsatt verdensmestere i gjenvinning, og Elretur alene samlet inn nesten 13 kilo EE-avfall per innbygger. EUs minstekrav er 4 kilo.

Rundt 60 prosent av det utsorterte miljøfarlige avfallet går til materialgjenvinning. 36 prosent går til energigjenvinning, 1 prosent til termisk destruksjon mens 3 prosent legges på deponi.

ELRETUR 2009

TypeMengde (tonn)

TV-apparater8.271

Datamonitorer3.688

Kuldemøbler11.867

Andre store husholdningsapparater20.439

Små husholdningsapparater4.188

Annet lyd- og bildeutstyr3.930

Totalt61.966

Elretur AS behandlet i 2009 over 5.000 tonn miljøfarlig glass og miljøgifter fra TV-skjermene og datamonitorene som ble samlet inn. Foto: Stian Sønsteng.
Til toppen