JørnRogerHagenvedCoopElektroiVågåtroppetoppmedsmåelektriskeprodukterogetkjøleskaptilbarselavdelingapåLillehammer,fåukeretterathanblefarforandregang.Slikblirdetførstesideoppslagavilokalavisa.Foto:RagnhildVik

GA GAVE TIL BARSELAVDELINGA

–Både vi og andre i bransjen burde gjøre flere gode gjerninger, sier Jørn Roger Hagen ved Coop Elektro i Vågå.

Han fikk sitt andre barn 25. juni. Noen uker etterpå troppet han opp på barselavdelinga ved Sykehuset Innlandet på Lillehammer med småelektriske produkter og kjøleskap som gave.

–Vi ble tatt utrolig godt vare på, men jeg la merke til at det var en del slitte produkter fra bransjen på avdelinga. Dette satte meg på tanken at vi kanskje kunne gi dem en påskjønnelse, sier butikksjef Hagen.

Han fikk kjapt ja fra OBH Nordica og Electrolux, og med god hjelp av dem og kjedeleder Roy Bjørnstad i Coop Elektro var saken i boks slik at Hagen kunne kjøre de femten milene fra Vågå til Lillehammer med varebilen godt lastet med produkter.

–Selvsagt avklarte vi dette med sykehusledelsen i forkant, men for de ansatte ved barselavdelinga var det en overraskelse da jeg dukket opp, sier Hagen.

Lokalavisa Norddalen slo saken opp på forsida, og Hagen har i ettertid fått mange positive tilbakemeldinger.

–Kundene våre synes det var pent gjort, og jeg vil gjerne utfordre kolleger i bransjen til å gjøre en god gjerning, sier Hagen.

Til toppen