GODT FORNØYD MED SPEILREFLEKS

Folk er mer fornøyd med speilreflekskameraet enn kompaktkameraet sitt.

21 prosent på nett

I overkant av 20 prosent av dem som svarte sier det sist anskaffede kamerat ble kjøpt i en nettbutikk. 32 prosent svarer at de sist kjøpte kamera i fotobutikk, mens 28 prosent sier de kjøpte det i elektronikkhandelen. Aldersgruppen over 55 år kjøpte i større grad kamera i fotobutikk. Undesøkelsen viser videre at barnefamilier i større grad enn andre handlet i elektronikkbutikker. Andelen som har kjøpt kamera i fotobutikk har vært synkende de siste ti årene, mens årets undersøkelse viste at de fleste nå altså kjøper kamera i fotohandelen.

Økt kvalitet

Nesten fire av ti som svarte på undersøkelsen sier at ønske om bedre bildekvalitet var hovedårsaken til at de har kjøpt nytt kamera. Undersøkelsen viser videre at kvinner i større grad enn menn ønsker å kjøpe et enklere kamera, mens menn i større grad enn kvinner legger vekt på optikkens kvalitet og egenskaper. 19 prosent av de som svarte sier de kjøpte kamera på grunn av økt interesse for å ta bilder. Bare 12 prosent av de spurte la vekt på at pris hadde størst betydning da de kjøpte nytt kamera.

Nettinformasjon

Mer enn halvparten av de spurte sier de søkte informasjon på internett. Det er vesentlig fler enn de som oppga samme informasjonskilde i fjor. Tre av ti fikk informasjon i fotobutikk, mens bare 17 prosent oppgir at de fikk informasjon i data- og elektronikkbutikk. Interessant er det kanskje å merke seg at syv prosent av de som svarte oppgir at de valgte kamera etter diskusjoner på sosiale medier. Bare fem prosent av de som svarte sier de var svært misfornøyd med det siste kjøpet av kamera. Mer enn åtte av ti svarer at de er godt eller svært godt fornøyd. De som kjøpte speilreflekskamera eller videokamera er mer fornøyd enn de som kjøpte kompaktkamera.

Bestiller på nett

På årets undersøkelse oppgir 61 prosent at de ikke har kjøpt bildeprodukter laget av egne fotoopptak, men 19 prosent sier de har laget egen fotobok. 15 prosent oppgir at de har fått laget postkort av bildene sine, mens 12 prosent har fått laget kalender. Åtte prosent har fått laget bilder på lerret. Av de som har kjøpt bilder, oppgir hele 83 prosent at de har kjøpt de på nett, mens 27 prosent har kjøpt i butikk. Undersøkelsen viser at halvparten av de som fotograferer ikke planlegger å kjøpe bilder utover det de lager hjemme. Av de som får laget bilder utenfor hjemmet, vil internett fortsatt være toneangivende som bestillingskanal. Mye tyder på at bilder laget på lerret vil få økt popularitet.

I undersøkelsen blir det også spurt om hvordan man viser frem bildene sine. Åtte av ti oppgir at de viser bildene på datamaskinens skjerm, mens fire av ti viser bildene på mobiltelefon. Den samme andelen oppgir at de deler bildene med andre via sosiale medier som Facebook og Twitter. I overkant av 30 prosent oppgir at de viser bilder på TV-skjermen hjemme eller deler dem med andre på epost. 17 prosent sier de lager egen fotobok hjemme. Når det gjelder hvordan man lager bildene, oppgir vel halvparten av de spurte at de skriver ut bilder på egen skriver. 35 prosent sier de bestiller bilder på internett.

Til toppen