Rune Tufte (t.h.) overtok 1.mai som administrerende direktør i BSH Husholdningsapparater AS for Bjarne Dehli, som går av med pensjon.

HOPPER ETTER DEHLI

Rune Tufte (44) tok 1. mai over som administrerende direktør etter Bjarne Dehli i BSH Husholdningsapparater AS.

Dehli går av med pensjon etter 32 år i firmaet. På denne tiden har han blitt en markant skikkelse både innen den norske hvitevarebransjen og i organisasjonen.

– Den tidligere ledelsen tok en rå sjanse da de ansatte en så ung mann til en så viktig stilling i verktøyavdelingen hos Bosch i 1976, men det gikk jo over all forventning, er Dehlis kommentar til den første perioden hos Bosch.

Han karakteriserer utviklingen i denne delen av firmaet som vanvittig god. I 1986 kom Dehli over til hvitevareavdelingen. Det varte frem til 1997. I denne tiden vokste hvitevareavdelingen til å bli størst innen BSH-gruppen. 11 år tidligere etablerte Bosch og Siemens et felles serviceselskap, Interservice. Her ble Dehli styreformann. Da de to merkene ble slått sammen til et selskap i Norge i 1997, fikk Dehli stillingen som administrerende direktør.

– Jeg må vel også kunne si at dette også har vært en suksess, men jeg har følt meg dyktigere som økonom enn markedsfører. Organisasjonen har etter min mening fungert veldig bra, sier han.

Utfordring med tilpassning

I følge Dehli har oppgaven med å forene kulturene fra de to selskapene Siemens og Bosch vært den største utfordringen for ham i årene som daglig leder.

– Vi skulle bygge opp to selvstendige salgsorganisasjoner med en felles leder. Til tross for utfordringene, synes jeg vi fikk det bra til her i Norge. Samtidig kom det krav om rasjonalisering og nedbemanning i Norge, men vi fikk også dette til, først og fremst basert på naturlig avgang.

Siden 1986 har Dehli sittet i styret i Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL), de siste to årene som styreleder.

Salgsorientert

1. mai overtok Rune Tufte som administrerende direktør. Den norske organisasjonen, som består av mellom 60 og 70 medarbeidere, er ferdig omorganisert og underlagt det nordiske hovedkontoret i Stockholm. Tufte har tidligere erfaring fra Siemens som leder for den norske mobiltelefondivisjonen.

– Jeg overtar en veldig salgsorientert organisasjon. De som er her, er meget lojale og erfarne medarbeidere. Det gjør det enklere for meg som ny å starte i denne jobben, sier Tufte.

– Hvordan ser du på rollen til det norske selskapet i forhold til hovedkontoret i Stockholm?

– Jeg ser i første rekke på det nordiske hovedkontoret som en stor resurs for oss. Dette har jeg erfaring fra det tidligere arbeidet hos Siemens, og jeg tror vi skal få til fine synergieffekter. Her kreves større produkterfaring enn i mange andre bransjer. Jeg tror jeg kan tilføre mye fra jobben i mobilbransjen, men har sikkert også mye å lære, sier Tufte.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.4/2008

Til toppen