Selv i et utfordrende marked er Euronics-direktør Kenneth Baltzersen optimist mellom kjedens stjerner. Foto: Erik Andersen

HVITEVARENE GIR STJERNER I BLIKKET

– I år har hvitevarer bragt stabilitet i kjeden. Vi trodde vi så bunnen på lyd og bilde i fjor, men har fortsatt nedgang på dette området.

Det sier administrerende direktør Kenneth Baltzersen i Euronics Norge AS når vi ber om en statusrapport. Vi møter ham på kjedens kompetansedager i Fredrikstad.

Brunevarer er fortsatt en stor utfordring for Euronics, og Baltzersen ser ikke noen snarlig bedring på denne utviklingen. Situasjonen har også vært vanskelig på mobil, men her ser Baltzersen en lysning de siste månedene. På data har ikke nedgangen vært spesielt stor dette året.

– Hva betyr dette i hovedsak for kjedens medlemsbutikker?

– Mange handlere har det tøft. Men til tross for markedet er i mot oss, har mange greid seg bra. Noen har til og med fått bedring på driftsresultatet, sier Baltzersen.

Han tror at årsaken til dette ligger i skjerpet innsats med fokus på bruttofortjeneste og kostnader. Butikkeierne har rett og slett fått mer styring når kundemassen går ned og salgsvolumet dermed synker.

Tar vare på mulighetene

– Jeg tror mye går på å ta vare på mulighetene man har og å være bevisst på driften når man er under press. Hittil i år har vi ikke hatt noen vesentlig avskalling av medlemmer, og jeg tror heller ikke vi får det i tiden som kommer. Målet vårt er at vi ved utgangen av 2010 skal være minst like mange i kjeden som da året begynte, sier han.

Når det gjelder kjedens andel i markedet, sier Baltzersen at Euronics ligger på samme nivå som da året begynte. Kjeden følger i hovedsak utviklingen i bransjen totalt, verken bedre eller dårligere. Det mener han tyder på at kjeden har opprettholdt markedsandelene.

– Hvor kan du se muligheter for bedring?

– Hvitt er vi ganske sterke på. Vi må bli bedre på lyd- og bildesiden, og flinkere til å se mulighetene rundt tilleggsalg og fokus på de rette produktene. Mye av mulighetene ligger i det å selge det som ligger rundt produktene. Vi har et uforløst potensial på tilleggssalg. Typisk er å selge hjemmekinoanlegg eller en planke samtidig med en flatskjerm. Jeg mener uttrykket tynn TV, tynn lyd skal initiere akkurat dette. Tilleggsalg genererer også mer fornøyde kunder, sier Baltzersen.

En vei å gå

Når det gjelder data, foto og telematikk mener Baltzersen det fortsatt er en vei å gå for kjeden. Han mener Euronics ikke er i nærheten av å være der man ønsker, men ser samtidig at en del medlemmer er i ferd med å ta andeler også her. Dette er segmenter som vil ta større andeler av totalmarkedet i årene som kommer, ikke bare i Norge men også ellers i Europa, tror han. Derfor er det viktig at Euronics også er på denne arenaen.

– En av utfordringene våre er at vi i hovedsak har forretninger med begrenset areal. Det å være god på alle felt med eksempelvis 150 kvm butikkflate er ikke lett. Det må kreativitet til, noe medlemmene våre er fulle av, sier Baltzersen med et smil.

– Vi har tidligere snakket om utfordringene til Euronics i de store byene. Skjer det noe nytt her?

– Vi har jo hatt som mål å etablere oss godt i de store byene. Fortsatt har vi mål om å åpne butikker på rundt tusen kvadratmeter disse stedene. Nå arbeider vi med hvordan vi skal få dette til. Samtidig har vi lagt fokus på oppgradering av den eksisterende medlemsmassen og ser at opprustning av eksisterende butikker gir umiddelbare resultater i form av økt omsetning og bedre resultater.

Godt leverandørforhold

På årets kompetansedager stilte hele 52 leverandører opp med utstilling og demonstrasjoner. Det sier Baltzersen seg godt fornøyd med.

– Vi er veldig fornøyd med de leverandørene vi har nå. Primært ønsker vi å gi leverandørene vi satser på et volum og således skal vi nok ikke ha så mange flere. Har vi for mange leverandører kan det svekke troverdigheten vår ovenfor dem vi ønsker å satse mest på.

For en tid siden økte Euronics-kjedens ledelse antall ansatte ganske betraktelig. Dette kan kanskje være et paradoks sett i forhold til kjedens andel i markedet. Euronics-direktøren har imidlertid en god forklaring:

– Hovedgrunnen var at vi innførte et nytt økonomi- og administrasjonssystem og i tillegg sentral regnskapsføring som et redskap for forretningene. Dette er en tjeneste handlerne ellers måtte kjøpe utenfra. Dermed blir dette på en måte et selskap i selskapet. Vi har ikke planer om å forandre på dette. En slik ordning er gunstig for vår medlemsmasse og det betyr at vi kan yte handlerne våre et tjenestespekter ut over det vanlige.

– Er du fornøyd med kompetansedagene?

– Ja, selv om det blir veldig intensivt og med tett program, får vi tilbakemeldinger på at handlerne er godt fornøyde. Det er krevende for deltakerne, men slik skal det være, slår Euronics-direktøren fast.

Salgssjef Ragnar Eknes fra Asko Hvitevarer ser med spenning frem til samarbeidet med Gorenje i Norge etter at det slovenske selskapet for kort tid siden kjøpte opp Asko.
Markedssjef Jan Peter Albrecht hos Homekit demonstrerte produkter fra Russel and Hobbs og Risoli for Anne Marit Nygård (t. v.) og Anne Lene Hjelle fra Euronics Valldal.
Produktsjef for husholdningsartikler Stian Normann-Arvesen hos Miele informerte om nye produkter og tekniske løsninger for vaskemaskiner og oppvask.
Nøkkelkundeansvarlig Atle Rønning fra Panasonic hadde både 3D og 2D å vise frem blant toppmodellene sine. Til venstre 3D-skjermen GT20 og til høyre G20.
Asko-gutta lagde trommekorps med navnet Active Drum. Ragnar Eknes (t. v.) og Per Christian Pedersen.
Innkjøpsdirektør Willy Vestavik gleder seg over 52 utstillere og stor aktivitet på årets kompetansedager i midten av september. I alt deltok rundt 360 Euronics-handlere.
Pontus Nordberg fra Empire/Soda Stream demonstrerer mineralvannproduksjon for Berit Lad, Sogndal og Annie Fløtre fra Magne Åse AS i Førde.
Hos Target var temaet Kung Fu-massasje. Salgssjef Roger Berg demonstrerer massasjeapparatet for Siv Skjølås fra firmaet Hans Lervold på Raufoss. Massasjeapparatet er i salg gjennom Euronics-kjeden fra nå av.
Den lokale sang- og dansegruppen Team Åge underholdt med storslagent Michael Jackson-show, vi fikk høre flesteparten av verdensartistens kjente tekster og melodier.
Til toppen