Nedenfor finner du lenker til en rekke lover og forskrifter som er relevante for Elektronikkbransjens medlemmer.

Lover
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven).
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.
Lov om avslutning av avtaler, om fullmakt og om ugyldige viljeserklæringer.
Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk. Gjelder bare Svalbard
Lov om ferie.
Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)
Lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova).
Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere (håndverksloven).
Lov om kjøp.
Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven).
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven).
Lov om kringkasting.
Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
Lov om produktansvar
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker
Andre lover

Forskrifter
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
Forskrifter om radiohandlerkontroll
Forskrift om radiohandleres meldeplikt til Norsk rikskringkasting
Forskrift om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr (autorisasjonsforskriften)
Forskrift om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio- og teleterminalutstyr
Forskrift om angreskjema  informasjon om hvordan angreskjemaene skal brukes
Forskrift om fjernsynsmottaker
rifter om Forskrift om sikkerhet i ekomnett (galvanisk skille)
EE-registeret
Regelhjelp for kasserte elektriske og elektroniske produkter
Andre forskrifter

Kontaktperson for juridiske spørsmål:
Jan Røsholm
+47 928 87 000‬
jr@elektronikkbransjen.no

Til toppen