LYD I NYE FORMATER

MP3, hjemmekino, digital radio og mobiltelefonen som musikkspiller. Vi omgir oss med underholdning og informasjon over alt, og i stadig nye formater.

Mikro er for lengst blitt den store delen av moderne lydanlegg. Hjemmekinomarkedet er i stadig vekst. Folk vil se film hjemme, og den totale omsetningen av hjemmekinoutstyr inkludert film er flere ganger større enn den totale omsetningen på norske kinoer. Det er stor bredde i produktutvalget. En trend er økt fokus på tradisjonelle tokanals anlegg, som også kan ha kunstig omgivelseslyd og separat bassenhet.

Når det gjelder separate Hi-Fi-produkter, er kombinasjonen radio og forsterker den viktigste produktgruppen. Bordradioomsetningen holder seg oppe på et høyt nivå.

Innen gruppen bærbare produkter, er kombinasjonen radio med CD viktigst. Markedet for separate CD-spillere er på rask vei ned. Salget av MP3-spillere, som i toppåret var langt over en halv million, er også på vei ned. Både dette og markedet for CD-spillere blir overtatt av funksjoner lagt inn i mobiltelefonen.

Liten vekst for digital radio

Den samlede omsetningen av digital radio (DAB) i 2007 er i følge D AB Norge 61.000 stykk. Det er vekst på i overkant av 10 prosent fra 2006. Økningen burde vært langt større, men interessen hos folk flest og dermed salget, blir dempet av at Kulturdepartementet ikke har lagt frem noen plan for slukning av FM-nettet.

DAB kan tas i mot av 80 prosent av befolkningen der de bor fast. Totalt er det trolig solgt rundt 250.000 DAB-radioer siden digitale sendinger begynte for elleve år siden.

Multimedia i bil

Alle har bilradio, og omsetningen av denne gruppen har gått opp med nybilimporten. Nå kommer også DVD inn i mange biler, men mesteparten av dette utstyret er bærbare DVD-spillere med egen skjerm som kan brukes over alt.

Navigasjonsprodukter er i ferd med å bli allemannseie. De spesielle produktene for bil som omsettes i stort antall, er selvfølgelig bare en del av det totale markedet, som også omfatter produkter for båt og fritidsbruk. Det finnes produkter som kombinerer dette. Mobiltelefonen blir i midletid en viktig konkurrent til disse gruppene i fremtiden.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.1/2008

Til toppen