Medlemsfordeler: TJENESTER

Her finner du en oversikt tjenestene Stiftelsen Elektronikkbransjen tilbyr sine medlemmer. Nøl ikke med å ta kontakt med oss.

Hvis du ønsker å se en oversikt over bransjeavtalene vi har forhandlet frem på vegne av våre medlemmer, klikk på BRANSJEAVTALER over til venstre.

Generell rådgivning

Stiftelsen Elektronikkbransjen har en liten men kunnskapsrik stab med lang erfaring fra arbeid med bransjens utfordringer. Våre medarbeidere er tilgjengelige for rådgivning for foreningens medlemmer, holder kurs og seminarer, foredrag, samt tilrettelegge informasjonsmateriell og informasjon på vår nettside.

Bransjeregister

Stiftelsen Elektronikkbransjen har tilrettelagt og drifter flere nyttige informasjons- og støttesystemer for sine medlemmer, samlet på elektronikkbransjen.no/bransjeregister.

Registrene over krever pålogging, og er kun tilgjengelig for medlemmer i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Hvis du lurer på ditt brukernavn og -passord, send en epost til adm@elektronikkbransjen.no eller ring 23 06 07 07. Endringer og feil meldes på epost.

Vi tilbyr også disse tre systemene:

For å få brukernavn- og passord til disse tre, ta kontakt med vår underleverandør Logiq på support-dm@logiq.no eller 23 06 07 30.

Servicebestilling.no
På denne portalen kan sluttbrukere bestille service fra en rekke hvitevareleverandører. Denne videreformidles til det lokale verksted eller leverandør.

Juridisk hjelp

Stiftelsen Elektronikkbransjen tilbyr juridisk hjelp til sine medlemmer. Problemstillinger rundt kjøpslov, forbrukerkjøpslov eller andre juridiske spørsmål, dekkes av medlemsfordelen.
Bransjeorganisasjonen har samtidig en bransjeavtale med Advokatfirmaet Ræder. Våre medlemmer får 15 minutter gratis telefonhjelp av fast advokat. På disse 15 minuttene kan det avklares om det er aktuelt å ta saken videre. Medlemmet står selvfølgelig fritt til å engasjere denne advokaten eller andre for videre oppfølging. Bransjeorganisasjonens medlemmer får rabatterte satser på advokattjenester.
Ta kontakt med Stiftelsen Elektronikkbransjen for mer informasjon.

Fagbladet Elektronikkbransjen

Stiftelsen Elektronikkbransjen har sin egen redaksjon som kontinuerlig publiserer nyheter om bransjen på dette nettstedet. Foreningen utgir også fagbladet Elektronikkbransjen, med 6 årlige utgivelser, som distribueres til hele bransjen. Bladet og den redaksjonelle delen av elektronikkbransjen.no redigeres etter redaktør- og vær varsom-plakaten.
Send en epost til adm@elektronikkbransjen.no, så oppdaterer vi hvor mange blader som sendes til din bedrift.
Fagbladet Elektronikkbransjen og elektronikkbransjen.no er viktige inntektskilder for oss. I tillegg til at du her treffer dem som faktisk selger produktene, og dermed er viktige å nå med ditt budskap, bidrar du gjennom annonser her til bransjefellesskapet. Se elektronikkbransjen.no/annonsere.

Produktnyheter

På forsiden av elektronikkbransjen.no, elektronikkbransjen.no/produkt og i bladet, presenterer vi produktnyheter. Disse blir mye lest, og treffer høyt hvis man søker etter et produkt på nett. Send pressemeldinger og høyoppløste bilder til ss@elektronikkbransjen.no

Tall og statistikk

Vi lager statistikker og salgstall for alle produktgrupper. Dette distribueres til media, og legges ut på nett. For mer informasjon, send en epost til adm@elektronikkbransjen.no.

Påvirkning

Stiftelsen Elektronikkbransjen representerer medlemmene kontinuerlig innen temaer som er relevante for bransjens utvikling, med lobbyvirksomhet mot myndigheter og deltagelse i politiske prosesser og høringer. Dette har gitt foreningen et bredt kontaktnett. Bransjeforeningen arbeider også som aktiv part for å få avklart bransjerelaterte juridiske tvister. Foreningen bistår jevnlig i prinsipielt viktige saker i rettsvesenet. Stiftelsen har også utbredt kontakt med Forbrukerråd, Forbrukerombud, DSB, Medietilsyn, Norsk Kommunikasjonsmyndighet og andre relevante tilsyn og direktorat.

  • I seksjonen «Rammebetingelser» på dette nettstedet finner du en oversikt over sentral tematikk som foreningen arbeider med.
  • På temasiden «Politiske prosesser» finner du mer informasjon om foreningens politiske påvirkningsarbeid.
  • På temasiden «Juridisk» finner du mer informasjon om foreningens juridiske arbeid.
  • Foreningen har jevnlig kontakt med media. Vi sender ut pressemeldinger og arrangerer pressekonferanser, blant annet i forbindelse med bransjens omsetningstall. I tillegg får vi mye medieomtale i forbindelse med vår årlige kåring av «Årets julegave» i november hvert år. Den årlige pressekonferansen på IFA-messen i Berlin er et annet stort arrangement mot massemedia, og pressen deltar også på vår bransje- og pressemiddag under CES-messen i Las Vegas i januar.

Pressemeldingstjeneste

For medlemmer tilbys en pressemeldingstjeneste. Her kan foreningen bidra med å utforme pressemeldinger, samt sende disse ut til pressen. Vi har oppdaterte kontaktlister mot massemedia, og en unik innsikt i hvem som skriver om de ulike tema. Ta kontakt på adm@elektronikkbransjen.no eller 23 06 07 07.

Møteplasser

En viktig oppgave for foreningen er å skape møteplasser hvor foreningens medlemmer kan møte og bli kjent med andre aktører i sin egen del av bransjen. Dette skaper arenaer hvor både konkurrenter og samarbeidspartnere kan bli bedre kjent, og hvor representanter fra ulike grupper, som verksteder, importører eller forhandlere, kan diskutere felles problemstillinger. Vi har følgende undergrupper:

  • Foto- og bildebransjen (Fotorådet)
  • Hvitevareleverandørene (NEL, Norske Elektroleverandørers Landsforening)
  • Lyd- og bildeleverandørene (LF, Leverandørforbundet LYD & BILDE)
  • Handel og verksted (EF, ElektronikkForbundet)
  • Mobiltelefonleverandørene (LMT, Leverandørforbundet for Mobil- og Telekommunikasjon)
  • Norsk musikkbransjeråd (musikkbransjen og profflyd-/lys) 

Kalender

Stiftelsen Elektronikkbransjen arrangerer jevnlig møteplasser, kurs og seminarer for medlemmene. Følg med på foreningens arrangementskalender. Her legger vi også inn andre arrangement som er relevante for bransjen. Meld inn dine arrangement med en epost til adm@elektronikkbransjen.no.

Kurs

Foreningen tilbyr spesialtilpasset kurs i Forbrukerkjøpslovgivning for våre medlemmer. Disse avholdes enten lokalt hos medlemmet eller i forbindelse med andre arrangement. Det tas forbehold om dekning av eventuelle reisekostnader.

Medlemsoversikt

elektronikkbransjen.no/medlemsoversikt har vi laget en oversikt over medlemmene i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Her kan man velge visningene «Alle», «Leverandører», «Handlere» og «Verksteder». Kartvisningen er et nyttig verktøy hvis man vil se hvilke aktører som er på et geografisk sted. Er din bedrift på rett adresse? Hvis ikke, meld fra på en epost til adm@elektronikkbransjen.no.

Miljø og retur

Bransjeorganisasjonen er hovedeier i returselskapet Norsirk. Alle som omsetter forbrukerelektronikk plikter å ha en avtale med et returselskap. Bransjen ønsker å fremstå som miljøbevisst, og har derfor stort miljøfokus.

Rekruttering

Stiftelsen Elektronikkbransjen har et utstrakt samarbeid med skolevesenet, primært yrkesskolene. Verksteder mangler teknikere, og vi deltar blant annet på utdanningsmesser etc, for å få ungdom til å velge linjer tilpasset våre produkter.

 

 

Til toppen