Energimerking gjør det enklere for både forbrukere og produsenter å opptre klimavennlig.             Basert på at produktutviklingen går raskt, og produktene bruker stadig mindre energi er nå et nytt merkesystem under utvikling. Tanken er at dette skal ha en varighet på ti år, og kravene settes derfor så strenge at de ikke blir «tatt igjen» av den teknologiske utviklingen de kommende ti årene. De produktgrupper som er underlagt merkeplikt, skal merkes i butikk.

Hva mener Elektronikkbransjen?

Elektronikkbransjen er svært positive til at informasjon om produkters energiforbruk er lett tilgjengelig for konsumenter. Slik informasjon gjør det enkelt å velge energieffektivt. Når forbrukerne velger energieffektive produkter gis produsentene insentiver til å skape enda mer energieffektive produkter. Energieffektivitet er ifølge Det Internasjonale Energibyrået (IEA) et av de mest effektive, enkleste og rimeligste klimatiltakene i verden  .

Hva gjør Elektronikkbransjen på området?

Elektronikkbransjen er høringsinstans for EUs energimerkedirektiv og samarbeider med våre medlemmer samt Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om innføring og oppfølging av dette viktige direktivet.

Samtidig er vi sterkt delaktig i det europeiske samarbeidet rundt merkeordningen. Merkesystemet vil være likt for alle land i Europa, med de samme krav. 

Kontaktperson hos Elektronikkbransjen er Jan Røsholm.

Til toppen