Norge er verdensmestre i innsamling av elektrisk og elektronisk avfall, noe vi som bransje er svært stolte av. Sirkulærøkonomi setter fokus på at gjenbruk og gjenvinning er viktig.

 Hva mener Elektronikkbransjen?  

Elektronisk avfall er svært verdifull om det behandles riktig, og potensielt skadelig om det ikke behandles forsvarlig. Et godt fungerende retursystem er ønskelig for alle parter – kunder, bransjen, myndighetene og miljøet. Bransjen har et ansvar på å samle inn tilsvarende mengde som settes på markedet.

Over 90 prosent av alt EE-avfall i Norge gjenvinnes , gjenbrukes og resirkuleres. Dette er den høyeste andelen i verden. Vi som bransje har god grunn til å være stolte.

 Hva gjør Elektronikkbransjen på området?

Elektronikkbransjen arbeider for stadig bedring og endring av avfallsforskriften, slik at den enda bedre tilpasses bransjen og har blant annet en løpende dialog med Klima- og forurensningsdirektoratet og departementene for å få gehør for vårt syn.

Elektronikkbransjen bidrar også med informasjon om avfallshåndtering, bærekraft og resirkulering, som eksempelvis gjennom nettstedet Eletikk.no.

Elektronikkbransjen er hovedaksjonær i selskapet Norsirk, som ivaretar produsentansvaret for sine medlemmer både innen emballasje, batteri og EE-avfall. Gjennom indirekte eierskap i Alternativ Data er vi engasjerte i «sikker sletting» og ombruk.

Kontaktperson hos Elektronikkbransjen er Jan Røsholm.

Avfallsforskriften

Avfallsforskriften i Norge forplikter produsenter og importører av EE-produkter å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter og å utnytte ressursene i disse.

Det meste som gjenvinnes er materialer – i hovedsak metaller – som smeltes om og brukes på nytt. Særlig jern og andre metaller gjenvinnes for å brukes i nye produkter.

Formålet med avfallsforskriften er “å redusere de miljøproblemer EE-produkter forårsaker når de ender som avfall. Dette skal skje gjennom separat innsamling, utsortering og behandling av materialer og komponenter som er farlig avfall, og høy grad av gjenvinning av øvrige deler av avfallet. Bestemmelsene skal sikre at slikt avfall gjenvinnes der det etter en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget.”

 

  

Til toppen