Servicesjef Atle Olimb hos Whirlpool (nr. 2 fra venstre) fortalte på Hvitevaredagene at Nelreg er en suksess. Her er han i munter samtale med fra venstre Arne Riise Nilsen (opplæringsleder hos Miele), Asle Aspelien fra Aspeliens Elektroverksted AS på Vikersund og Per Rudolfsen fra Elektroverkstedet AS.

NÅ BRUKER ALLE NELREG

Det fortalte servicesjef Atle Olimb hos Whirlpool på Hvitevaredagene, som i slutten av oktober ble arrangert for fjerde gang.

Kundebehandling, effektivitet og inntjening stod i fokus på arrangementet, som samlet rundt 100 deltakere. Utdanning var også et viktig tema.

Møtet viste at Nelreg er en stor suksess, ikke bare i Norge. Systemet er nå i ferd med å få innpass i Norden og utover i Europa. Totalt har 80.000 ordre blitt registrert. Elleve norske leverandører er nå med og to til tre nye er på vei inn i systemet. Bransjeorganisasjonene både i Danmark og Sverige er interessert i å utvikle det.

– Det fine nå er at vi har ett system å forholde oss til. Det forenkler hverdagen både for leverandører og serviceverksteder, sier konsulent Odd Martin Jensen fra Norske elektroleverandøres landsforening (NEL), som ledet hvitevaredagene.

Informasjonssystemet Iris er i ferd med å bli en standard i bransjen. Iris-koding blir et krav for alle brukere av Nelreg fra 1. januar 2010.

Hvitevaredagene hadde et tett sammensatt program. Arrangør var som tidligere Stiftelsen Elektronikkbransjen i samarbeid med hvitevareleverandørenes serviceutvalg. Det viktigste innholdet i programmet var kundebehandling. Muligheter for effektivisering og inntjening hos servicefirmaene og utdanning av nye serviceteknikere.

– Når det gjelder kundebehandlingen ble det satt fokus på regress- og reklamasjonssaker sett i forhold til serviceteknikerens arbeidssituasjon. Det andre hovedtemaet gikk på hvilke muligheter serviceteknikerne har i dagens samfunn. Dette gjelder særlig for å skaffe seg tilleggsaktiviteter, sier Odd Martin Jensen.

Utdanning

Bransjeorganisasjonen og serviceutvalget har lagt ned mye arbeid for å legge forholdene til rette for verkstedene slik at de på en enkel måte skal gjennomføre lærlingperioden. Dette har ført til systematisering av læreplanen, slik at man har en mal å følge. Kompetansemål er fastsatt og det er laget et rapporteringsskjema for periodevis oppfølging av lærlingen i utdanningsperioden.

– Faget blir stadig mer omfattende. Det blir lagt stor vekt på at man skal kunne dokumentere de forskjellige punktene i læreplanen i utdanningsperioden. Det viktige for oss nå er å få aksept for vektingene av de enkelte deler av læreplanene. Dette gjelder på den ene siden hva lærlingen må kunne godt og på den andre siden det han bare trenger å vite. Kunnskap om sikkerhetsregler er noe av det viktigste, sier Jensen.

Ut over dette fremhever han foredraget til John Skaar fra Servicecompaniet, som snakket om serviceadministrasjon for mindre leverandører og innslaget fra firmaet Servicetelefonen AS som nyttige. Det siste gikk på effektivisering ved bruk av ekstern hjelp til ordremottak og kundekontakt.

Årets hvitevaredager i slutten av oktober samlet rundt 100 deltakere. På bildet holder juridisk rådgiver Stine Sørensen fra Forbrukerrådet et innlegg om kundereklamasjoner.
Nøkkelpersoner fra arrangøren av Hvitevaredagene. Fra venstre administrerende direktør Synnøve Bjørke og bransjekonsulent Vigdis Gulbrandsen fra Stiftelsen Elektronikkbransjen og konsulent Odd Martin Jensen fra NEL.
Bente Ingebrigtsen (f. v.) og Vivian Thomassen fra E-service Bergen AS, Elin Øverli fra BSH Husholdningsapparater AS, Sissel Hansen fra Haugaland elektroservice AS og Mari Therese Avalos fra Indesit Company Norge.
Til toppen