Portable navigasjonsenheter øker mest. Bildet viser derimot et fastmontert system fra Pioneer: et komplett audio/video navigasjonsanlegg med bakseteunderholdning som kommer på markedet i mars. Hovedenheten AVIC-D3 koster 13.000 kroner. Skjermene AVD-W7900 koster 4.000 per stykk.

Navigasjon økte og solgte elleve ganger så mye som i 2005

Det ble solgt 67.000 navigasjonsenheter i 2006 mot 6.000 i 2005. MP3 øker også, mens salget av tradisjonelle musikkanlegg synker.

Hovedtendensene i gruppen for lydprodukter var for 2006 de samme som året før: Små variasjoner innen de forskjellige produktgruppene. MP3 er fortsatt en viktig del av totalomsetningen i denne hovedgruppen.

Salget av tradisjonelle musikkanlegg sank fra 111.000 enheter i 2005 til 91.000 i 2006, en tilbakegang på 18 prosent. I tillegg til disse tallene kommer anlegg med DVD-spiller som har holdt seg jevnt på rundt 70.000 enheter per år. Dette er i hovedsak hjemmekinoanlegg. Nesten all omsetning av slike anlegg er mikrosystemer med bredde under 20 cm.

Når det gjelder omsetningen av bordradioer holdt salget seg i 2006 oppe på 2004-nivå, med 123.000 apparater. 38.000 av disse var DAB-radioer. Innen gruppen tung Hi-Fi er omsetningen fortsatt lav. Denne gruppen er dominert av hjemmekinoanlegg.

Innen gruppen bærbare lydprodukter ble det i 2006 ny nedgang for reiseradioer med kombinasjoner. En del av omsetningen i denne gruppen går over til mobiltelefon og MP3-spillere. Andelen radio med DAB viser vekst.

MP3-omsetningen er fortsatt en viktig del av hovedgruppen lydprodukter. Dette salget var ventet å falle på grunn av at denne funksjonen er kommet for fullt i mobiltelefoner. S algstallene viser imidlertid at volumomsetningen holder seg på et høyt nivå. Salget vokste fra 500.000 enheter i 2005 til 585.000 i 2006. Fordelingen mellom de to hovedgruppene viser en kraftig økning av MP3-spillere med fastminne og en tilsvarende tilbakegang for spillere med harddisk. Fordelingen i fjor var 135.000 enheter med harddisk og 450.000 med fastminne. I 2005 var den tilsvarende fordeling 200.000 med harddisk og 300.000 med fastminne. Vi regner med at totalmarkedet holder seg stabilt de to neste årene med omtrent samme fordeling mellom de to hovedgruppene.

Når det gjelder bilunderholdning, har salget av bilradiokombinasjoner en svak synkende tendens. Det ventes at denne vil fortsette. Omsetningen av DAB-radioer sank fra 2005 til 2006, men det ventes at den vil stige igjen. Veksten i denne hovedgruppen kommer på multimedieutstyr og navigasjon. Det var nesten en dobling i omsetning av monitor og DVD. I 2006 ble det omsatt 67.000 navigasjonsenheter beregnet på bruk i bil. Det var en økning fra 6.000 enheter i 2005. Det ventes at den kraftige økningen innen navigasjon vil fortsette. Også salget av multimedieutstyr vil øke i 2006.

Til toppen