Ny teoribok i elektronikk

Forlaget Yrkeslitteratur har gitt ut en ny bok til bruk i den videregående skolen. Boka Elektronikk – prosjekt til fordypning av Oddvar I. Magnussen er en ren teoribok knyttet opp mot to modulbaserte byggeprosjekt, en enkel alarm og en enkel forsterker.

Teorien i boka omhandler de fleste grunnleggende emnene i elektronikk, samtidig som den er enkel og generell.

Boka er primært laget for prosjekt til fordypning i data-elektronikerfaget i den videregående skolen (VG1 og VG2). Gjennom arbeidsprosessen med å bygge alarmen og forsterkeren får elevene praktisk arbeidstrening med hensyn på lodding, monteringsteknikk, dokumentasjonsbruk, måle- og feilsøkingsteknikk og samarbeid. De lærer samtidig grunnleggende teori ved å utføre arbeidsoppgavene med støtte i teoriboka.

I læreplanen for VG1 elektrofag står det at ”eleven skal kunne vurdere og prøve ut ideer til produkter”. Å bygge alarmen og forsterkeren skal i følge forlaget kunne bidra til dette. I forbindelse med sammenkobling av modulene må elevene samarbeide, og de får dermed også øvelse i å utrykke seg skriftlig og muntlig.

Boka kan kjøpes hos de fleste bokhandlere, og bestillingsnummeret er ISBN 82-420-0553-1. Veiledende pris på boka er kr. 360,-

Til toppen