Arve Rygg sørger for at glasskuppelen som rommer seks kamera er ren før han skal ut på oppdrag for Navteq.

PÅ GOD VEI med å registrere GPS-data

Navteq har tre geografer i Norge som sørger for at databasen med 216.881 kilometer vei 15.000 steder av interesse er oppdatert.

Han er utdannet innen geografiske informasjonssystemer, og er en av de tre ansatte ved Navteqs Norges-kontor i Trondheim. Vi møter ham i Oslo, på veien for å oppdatere basen. Navteq-bilen, en Renault Scenic, er utrustet av folk fra Europa-kontoret i Nederland.

– Oppsettet er det samme for alle bilene i konsernet. På taket har vi seks kamera og en GPS-mottaker. Kameraene dekker 280 grader, og tar kontinuerlig bilder som lagres på en server bak i bilen. Serveren har flyttbare harddisker, som gjør det enkelt å flytte informasjonen for videre bearbeiding på kontoret, sier Rygg.

Når selskapet er ute på veien, leier de inn sjåfører. Ryggs plass er i passasjersetet. Her sitter han med et tastatur og en pekeplate, som brukes til å legge inn data i basen som for Norge omfatter 216.881 kilometer vei og 1.058.318 lenker - hver lenke har opptil 272 attributter.

– I tillegg til feltarbeidet oppdateres basen med opplysninger fra

ulike kildematerialer, sier Rygg.

Brukerne melder feil

– Hvis vi ikke finner god nok informasjon via offentlige registre, sjekker vi dem selv for at kvaliteten på basen skal være god nok, sier Rygg.

Han hadde ikke drømt om at han skulle kjøre Norge rundt for å innhente informasjon til Navteqs kartverk da han tok utdannelsen sin.

– Jeg hadde sett for meg en kommunal stilling. Det beste med denne jobben er at vi får sett mye av landet, i kombinasjon med arbeidet som gjøres inne på kontoret. I løpet av året er jeg 20-30 dager på veien. I fjor kjørte jeg for eksempel fra Trondheim til Tana, og dekket alle hovedveiene på denne strekningen, sier Rygg.

I tillegg til de tre fast ansatte i Norge, er Navteq i ferd med å innhente ytterligere to personer i midlertidig stilling.

Rygg forteller at de får mye oppmerksomhet fra andre i trafikken når de kommer kjørende med den UFO-lignende kuppelen på taket.

Folk glaner

De seks kameraene som er plassert på taket brukes kun i eget arbeid, og bildene gjøres ikke tilgjengelig for kundene.

– Det brukes til kontroll eller hvis vi har gått glipp av noe på turen. For eksempel kan vi sjekke om det gikk inn en vei, eller hva det står på et skilt vi passerte. Siden kameraene også tar bilder bakover, kan det på enkelte strekninger være nok å kjøre i bare en retning – etterpå kan vi se hva det står på skiltene motsatt vei. På større veier må vi kjøre begge retninger, sier Rygg.

Tung trafikk

– Her er fysiske restriksjoner viktig, som høyde på bruer, vekt-, bredde- og lengderestriksjoner, samt sving- og hastighetsbegrensninger og unntak for eksempelvis kollektivtrafikk. Store kjøretøy trenger også informasjon om bratte bakker, skarpe kurver, sterk sidevind, trange passasjer og b egrensninger for farlig gods, sier Rygg.

– Hvorfor bør folk velge en navigatør med kart fra Navteq?

– Jeg er usikker på om folk flest ser på hvem som har levert kartene når de kjøper en navigasjonsenhet, men det bør de absolutt gjøre. I vårt selskap har vi lokalkunnskap og nasjonale avdelingskontor. Vi mener det er best å ha folk som kjenner landet, regelverket og hvordan veinettet er bygd opp, sier Rygg.

For fotgjengere

– Dette vil bli et eget prosjekt. Foreløpig er det bare laget et testprosjekt for Barcelona. Dette er en ny måte å arbeide på, der man rett og slett må gå til fots for å samle inn informasjon, sier Rygg.

Han forteller at Navteq også har full RDS-TMC-dekning (Radio Data System-Traffic Message Channel) i basen. Dette gjør det mulig å motta trafikkmeldinger til navigasjonsenheten via FM-radioen, men tjenesten er foreløpig lite brukt i Norge. De 15.000 norske stedene av interesse omfatter rundt 40 kategorier som hotell, bensinstasjoner og restauranter.

– Vi har lagt inn 5.718 stedsnavn, slik at man innenfor et avgrenset geografisk område kan søke på steder av interesse. Vi har i databasen også tredimensjonale høydedata, som relateres til ulike landemerker og viser grafikk for enklere orientering, sier Rygg.

Den europeiske delen av databasen inkluderer over 40 land. Den nordiske feltorganisasjonen ble etablert i 1997, og i følge selskapet hadde man full dekning i Danmark i 1999, i Sverige i 2001, i Norge i 2003 og i Finland i 2004. Selskapet har feltkontor i Stockholm, København, Göteborg, Helsingfors og Trondheim, med 31 ansatte geografer. I Norden har Navteq salgskontor i Göteborg, Helsingfors og Stockholm.

Kilde: Vegvesen.no

Den UFO-lignende kuppelen på taket vekker oppsikt når Navteq er på veien, som her på Helsfyr i Oslo.
Navteq har i Norge 216.881 kilometer vei i basen sin. Mye av dette har de dekket med sin egen bil, resten er basert på offentlig informasjon.
Bak i Renaulten lagres dataene på en server. Legg merke til det blå strøminntaket; kjekt å ha hvis utstyret i bilen har tappet bilbatteriet i løpet av natta.
Arve Rygg er geografiske analytiker i Navteq. Arbeidsplassen hans er i passasjersetet, der informasjon legges inn i basen mens bilen er på veien.
Til toppen