– Vi ute i markedet må sørge for å sette en pris på det som også tjener menneskeheten, sier Henrik Syse. Foto: Erik Andersen.

PENGER, ETIKK OG MORAL

– Vi kan arbeide for et samfunn der ”etterspørselen etter det etisk rette” øker, sier forsker og filosof Henrik Syse.

– Vi vet, at det er noe med fristelser som får folk til å gjøre ting de ikke ville ha gjort. Penger kan uttrykkes i tall, men under de tallene ligger det folk. Som jobber for oss, eller kjøper produktene, sier Syse.

Han er tidligere leder for Corporate Governance-gruppen i Norges bank. På årets bransjeting fortalte han litt om hva mennesker kan finne på å gjøre i jakten på penger.

– Selvsagt hører ikke penger og etikk alltid sammen. Penger frister mennesker, det er utrolig hva man kan gjøre for å få tak i dem. Vi leser om Enron-skandalen og sier ”det går da ikke an å gjøre slikt?”

– Vi ute i markedet må sørge for å sette en pris på det som også tjener menneskeheten, sier Syse.

Etterlyser insentivstrukturer

– Selvsagt er spørsmålet avhengig av tidsperspektiv. Er dét kort, og man er opptatt av profittmaksimering, kan det ofte gå ut over det etiske, forteller Syse.

– I det øyeblikket tidshorisonten utvides, blir motivasjonen annerledes. Man må ta hensyn til det faktum at man skal være i markedet lenge, det man gjør må tåle morgendagens lys. Aksjonærene i Enron hadde et langsiktig perspektiv, agentene hadde neste kvartalsregnskap og bonusen i øyet, poengterer Syse.

Han mener motivasjonene må stemme overens med de som eier selskapet, og de som bruker produktene.

– La oss huske at det er mulig å ha flere motivasjoner. Dere har snakket mye om miljø i dag, la oss si at en kyniker kommer utenfra og sier ”det er jo bare pengene dere egentlig er opptatt av”. Anklagen kan stemme for noen todimensjonale mennesker, men jeg har fått oppleve at nei, de som er ledere for de store selskapene er ikke slik – i hvert fall ikke på sitt aller beste, sier Syse.

Vi mennesker handler ikke bare av en grunn av gangen. Derfor må vi etablere et motivasjonsoverlapp der vi settes i stand til å bruke menneskelig etikk for å tjene penger.

– Vi mennesker jobber bedre når vi opplever å holde på med noe som faktisk er veldig viktig. Slik er vi, forklarer Syse.

Hva er etikk?

– Enhver filosof vil jo gjerne definere termene man snakker om, humrer Syse. Etikk og moral brukes om hverandre, begge har med god menneskelig handling å gjøre. Hver gang dere selger et produkt interagerer dere med mennesker, da blir etikk og moral et faktum. Selv om anstendige mennesker som oss, kan ta mye av det for gitt.

– Etikk, det er faget. Moral går på handling, holdning og identitet. Forutsetning for å få etikk og penger å gå sammen er å få moralen og etikken til å holde sammen. Det handler om at vi faktisk formes av rollen vi har, forklarer filosofen.

– Det å jobbe i deres bedrift må også bety noe for hvem du er. Når man tar på seg en rolle gjør den noe med oss, ikke plutselig og magisk, det handler også om vaner.

– Vi formes gradvis. Når vi vet at ”dette gjør man bare ikke”, er vi ved det grunnleggende – og noe dere vil ha hos deres ansatte.

Kan etikk lønne seg?

– Vi snakker om lange tidshorisonter. Risikoen ved ikke å ta etikken på alvor, er stor. Bygger du på sandgrunn… poengterer Syse.

– Etikk er ikke bare ”nei, nei”. Det finnes forskjellige perspektiver å se etikk fra.

Syse henter frem ”Dydsetikk”: – Det viser oss viktigheten av stolthet og glede som en del av etikken. Det begynner med spørsmålet: ”Hvem er vi, og hvem ønsker vi å være?”.

– Da er det faktum at vi arbeider med mennesker og påvirker andres liv en del av etikken. Vi fremstår som gode samarbeidspartnere, og det fostrer stolthet, glede og motivasjon, sier Syse.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.8/2008

Les også:

Miljøgifter en stor trussel

Morgendagens vinnere har en egen miljøstrategi

Miljøfokus gir godt omdømme

Ny teknologi supplerer gammel

Fremtidens TV-format er i full, full HD

Media Markt i Norge i 2009?

For mange valg skremmer kunden

Nordboere er runde, lyse og minimalistiske

Den som søker finner – men hvem?

Er bransjen forberedt på kriser?

Mye tull på messe

Til toppen