PRISENE 40 PROSENT AV 1998-NIVÅ

Prognoser for detaljhandelen 2011 laget av organisasjonen Virke viser at prisene på lyd- og bildeutstyr i dag ligger på 40 prosent av prisene i 1998.

Virkes prognoser for detaljhandelen er basert på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Prognosene indikerer at det har vært et prisras på bransjens produkter, og sammenlignet med andre sentrale bransjer viser detaljhandelsprognosen at det var nedgang også i 2011. Spådommene for 2012 viser imidlertid at nedgangen kan bli snudd til en positiv tendens.

Spådommene for 2012 viser imidlertid at nedgangen kan bli snudd til en positiv tendens

Minus en prosent

Tallene for årlig endring målt i verdi viser en nedgang på én prosent for produkter innen elektronikkhandelen. Til sammenligning hadde dagligvarebransjen og sko en oppgang på tre prosent, mens møbler økte fire prosent og byggvarehusene hadde en oppgang på hele fem prosent.

Gjennomsnittsveksten for varehandel i 2011 var tre prosent. Den er ventet å vokse til fem prosent i år. I det ligger at dagligvare og møbler vil øke fem prosent, elektronikk, sko og sport fire prosent, mens byggvarehusene er ventet å øke med hele syv prosent. Kommentarene fra Virke når det gjelder utviklingen av elektronikkhandelen sier at en økende andel vil bli omsatt over nett, kjedene vil i stigende grad tilby både butikk og netthandel og at nettbrett, smarttelefoner og småelektriske produkter kan bli vekstdrivere for bransjen. Kommentarene går også på at det blir en stadig hardere konkurranse mellom kjeden og mot salg over internett. Når det gjelder hvitevarene, ser Virke at boligmarkedet vil være positivt for denne delen av bransjen i tiden fremover.

Usikkerhet

I sin rapport om konjukturtendensene og prognosene for detaljhandelen fra oktober sier Virke at vi må være forberedt på langvarig og kraftig internasjonal konjekturnedgang. Det er stor usikkerhet i internasjonal økonomi, spesielt knyttet til hvordan EU håndterer gjeldskrisen som en del av medlemslandene har. Grunnlaget for prognosene er at gjeldskrisen ikke får utvikle seg til en global finanskrise, men at konjekturnedgangen i EU-landene likevel vil vare noen år fremover.

Når det gjelder forholdene i Norge, har den kraftige inntektsveksten i 2011 i liten grad betydd økt forbruk i husholdningene. Det tror Virke vil komme til å endre seg noe i tiden fremover, blant annet på grunn av lavere rentenivå. Inntektsveksten ventes også å bli høy i årene fremover, men neppe så høy som i 2011. Virke anslår at forbruksveksten gradvis vil øke fra en prosent i 2011 til i overkant av tre prosent i 2014.

Fall i lønnsveksten

Gjennomsnittlig årslønn i Norge steg med 3,7 prosent i 2010 og med rundt 4,2 prosent i fjor. Prognosene viser at vi vil får et fall i denne veksten til 3,4 prosent i år. Det er basert på at man venter økt arbeidsledighet, svak lønnsomhetsutvikling i industrien og lav prisvekst. Lønnsveksten er imidlertid ventet å øke i kommende år, slik at den i 2014 vil ligge på samme nivå som i fjor. Det er også ventet lav inflasjon i årene fremover. Den er ventet å være nær to prosent i 2014.

Til toppen