RADIOSKYGGE I DISTRIKTENE

En gjennomgang av landets 430 kommuner viser store forskjeller i dagens radiotilbud.

Mens innbyggerne i de mer sentrale kommunene kan lytte til rundt 15 riksdekkende kanaler, er tilsvarende tall i over 100 norske kommuner kun 3-5 nasjonale radiokanaler, heter det fra Digitalradio Norge.

Til toppen