Rekruttering til elektroreparatørfaget

Stiftelsen Elektronikkbransjen har orientert seg om de nye læreplanene, og fremtidige muligheter for rekrutteringen av lærlinger gjennom den videregående skolen. Det er innledet et samarbeid med Nav for å finne ut om det er mulig å rekruttere voksne med elektrofaglig bakgrunn.

For den siste gruppen er det spørsmål om å kunne tilby de et opplegg for formalisering av kompetanse og praksisplasser for fagprøve med støtte fra det offentlige.

Et slikt opplegg håper vi i så fall også kan tilbys dem som allerede arbeider innen elektrofag, men som ikke har formalisert sin kompetanse i form av fagbrev. Vi har nå kommet i en fase av dette arbeidet hvor de bedriftene som har og vil ha bruk for elektroreparatører bør trekkes inn i det videre arbeid. Videre fremdrift nå er:

1) Realkompetanseprosjektet – Samarbeid med Nav Oslo og Oslo Voksenopplæring – planlagt minimesse for arbeidssøkende med elektrofagbakgrunn og bedrifter som søker elektroreparatører.

2) Fordypningsplasser for elektrofagelever VG1 og VG2 skoleåret 2007/2008. Presentasjon av faget i Videregående skole.

Til toppen