SanDisk med ny distributør i Norge

SanDisk har inngått distribusjonsavtale med Aurora Group Norge AS for å få bedre innpass i det norske mobilmarkedet.

Selskapet melder at det hele tiden søker etter nye måter å bruke fastminne i den daglige bruken av mobilapparater For å gjøre det te på det europeiske markedet arbeider SanDisk tett sammen med leverandører som er leddet mellom SanDisk og utsalgsstedet.

Til toppen