Fra venstre Kristin Skogen Lund, Berit Svendsen og Hilde Tonne. Foto: Telenor.

TELENOR ENDRER TOPPLEDELSEN

Telenor gjør endringer i organisasjonsstrukturen for å styrke posisjonen i markedet for telekommunikasjonstjenester.

Telenor satser på innovasjon og kundeopplevelse ved å etablere enheten Digital Services. Konserndirektør Kristin Skogen Lund skal etablere og lede enheten, der nye initiativer som Telenor Next og Comoyo er innlemmet, heter det i en pressemelding.

Gjennom enheten Group Industrial Development vil selskapet utnytte sitt geografiske nedslagsfelt og teknologiske kompetanse. Industrialisering og effektivisering skal gjennom gruppen styrkes i de elleve markedene Telenor opererer i, for å kunne tilby enda mer verdifulle tjenester til selskapets 130 millioner kunder, heter det i meldingen. Konserndirektør Hilde Tonne skal etablere og lede enheten.

– Organisasjonsendringene skal gjøre Telenor i bedre stand til å levere innovasjon og til å utnytte de mulighetene vi ser i årene fremover, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i pressemeldingen.

Han mener selskapet allerede er godt i gang.

– Telenors Corporate Development-enhet, ledet av Morten Karlsen Sørby, har gjennom de siste tre årene utviklet vår plattform for global innovasjon og industrialisering. Organisasjonsendringene bygger på denne innsatsen, sier Baksaas.

Nye på toppen

Det gjøres tre endringer i Telenors toppledelse: Hilde Tonne skal lede Telenors industrialisering på tvers av markeder og forretningsområder, Kristin Skogen Lund skal lede innovasjonsarbeidet på global basis, og Berit Svendsen skal lede det strategisk viktige norske hjemmemarkedet som ny administrerende direktør i Norge.

Morten Karlsen Sørby skal lede den nye enheten CorporateStrategy and RegulatoryRelations, han vil rapportere til Telenors konsernsjef og fortsetter som medlem av konsernledelsen.

Telenor i Danmark og Sverige, samt Telenor Broadcast, fortsetter å rapportere til Kristin Skogen Lund. Hun vil også videreføre sitt ansvar for den nordiske agendaen, heter det.

Avtroppende leder for Telenor i Norge, Ragnar Kårhus, får ansvaret for initiativ på tvers av Telenors markeder i den nye Group Industrial Development-enheten.

– Jeg ønsker å takke Ragnar Kårhus for hans betydelige innsats som leder av Telenor i Norge siden 2007. Jeg er sikker på at han vil fortsette å spille en sentral rolle i konsernets industrialisering i årene som kommer, sier Baksaas i pressemeldingen.

Til toppen