Hoppende frosk eller død padde? Kurt Oddekalv stilte spørsmålet til bransjen.

Vil ha panteordning og ikke innsamlingsavgift

Inn i løvenes hule med en ulv av en miljøverner? Den profilerte og høyrøstede lederen i Norges miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, skulle gi svar på om elektronikkbransjen er grønn nok.

Tonen ble satt med første setning:

– For meg er ikke lederen av Elektronikkbransjen eller en hvilken som helst direktør verdt mer enn en padde!

Oddekalv slo videre fast:

– Al Gore er Kurt Oddekalv med penger. Dette skjer nå. Havtemperaturen øker. Jeg trodde dette skulle skje i barnas tidsalder, men det skjer nå.

Elektronikkbransjen historisk sett er full av bedritne stoffer, men det har skjedd en bedring de siste 20 årene. Likevel, mye gjenstår og selv om innsamlingssystemet er en stor suksess, har det store hull.

Oddekalv la til at retursystemet for EE-produkter er utviklet av en ansatt hos Norges miljøvernforbund.

– Vi vil ha bedre merking og en panteordning, ikke en innsamlingsavgift på produkter.

Miljøfarlige stoffer som for eksempel arsen, bromerte flammehemmere, ftalater og tinn er fortsatt utbredt i mange elektronikkprodukter, sa miljøsjefen.

Billige produkter uten varighet

Han mente at i et marked med stadig nye dingser til lave priser, gir dette et økt forbruk. Men disse produktene varer ikke. Det er kun i proffmarkedet at man finner ting som varer i flere år, hevdet Oddekalv og sa at en gjennomsnittlig PC har tre til fire års levetid mens en Mac varer i seks-syv år.

– Vi mener at dere i Elektronikkbransjen er deres egen verste fiende. Om 20 år, er det fem igjen av dere som er i salen. Alle andre er døde av kreft. Det er så mye stråler fra komponentene dere selger, det er en elektrotåke med stråling. Disse bølgene kommuniserer med vårt nervesystem. Dette blir tidenes miljøkrasj. VHF, NMT, GSM, UMTS, når er det nok? Vi har fylt verden av stråler.

Oddekalv hadde – som det nok kommer frem i dette referatet – en noe springende stil i blandingen av fakta, resonnement og egne meninger. Elektronikkbransjens menn og kvinner fikk også vite at Norges miljøvernforbund nå bygger det de kaller verdens mest miljøvennlige skip; Miljødronningen. En skisse av båten ble vist frem. Selv en helikopterlandingsplass har båten.

– Politiet må jo ha et sted å lande, når de kommer for å arrestere oss, humret Oddekalv.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.9/2007

Sjefsingeniør Solvår Hardeng i SFT og leder Kurt Oddekalv i Norges miljøvernforbund ute i det grønne. Foto: Erik Andersen.
Kurt Oddekalv (t. h.) på scenen sammen med redaktør Stian Sønsteng i fagbladet Elektronikkbransjen - konferansier for Bransjetinget 2007. Foto: Erik Andersen.
Rett fra levra: Kurt Oddekalv, leder i Norges miljøvernforbund. Foto: Erik Andersen
Til toppen