×
Annonse for
Stig Ervirk, administrerende direktør i Norsirk. Foto: Norsirk

Vokser kraftig innen emballasje

- Veksten innen både kundemasse og tonnasje har økt betraktelig fra 2015, så vi har all grunn til å være fornøyde med tallene, sier Stig Ervik, administrerende direktør i NORSIRK.

  • Dette er en annonse.

Hele 23 621 tonn med emballasje ble samlet inn og gjenvunnet på vegne av NORSIRKs kunder i 2016. Dette er andre året NORSIRK rapporterer innsamlings- og behandlingstall på emballasje til myndighetene.

Vanskeligere for gratispassasjerene
NORSIRK er i produsentansvarsmarkedet for emballasje på tredje året,
 og mener at markedet var svært klart for konkurransen
de tilførte. Dette understøttes også av at Konkurransetilsynet har oppfordret til mer konkurranse
 innen markedet for avfallshåndtering og produsentansvar.

- I tillegg til fornøyde eiere og kunder, er det også kjekt at Miljødirektoratet bruker oss som begrunnelse for hvorfor det nå kommer en forskrift om dette produsentansvaret. Det er vi naturligvis stolte av, sier direktør i NORSIRK, Stig Ervik.

- Innen emballasje har det vært og er det fortsatt svært mange gratispassasjerer som ikke er med og betaler for sin andel av emballasjen som oppstår i Norge.

Dette var også en problemstilling på EE-produkter i begynnelsen. Den er nå ryddet av veien, blant annet gjennom grep tatt av myndighetene gjennom forskriften.

Derfor, hvis vi er å takke for at det nå kommer en forskrift som medfører at alle dagens gratispassasjerer snart må dekke egne kostnader og ikke lengre kan skyve dem over på resten av fellesskapet, så er vi godt fornøyde, sier Ervik.

Tidligere monopolmarked
- Jeg har en forventning om at vi når 100 prosent geografisk dekning i løpet av
2017. I et tidligere monopolmarked som dette har det vært utfordrende for oss
å komme inn. Vår største utfordring har kanskje vært å få operatører til å jobbe med å samle inn emballasje for oss, og dette er et av momentene vi arbeider videre med, sier Stig Ervik i NORSIRK.

Returselskapene må ha godkjenning etter ny forskrift Miljødirektoratet har sendt endelig forslag til forskrift om emballasjeavfall til Klima- og miljødepartementet etter at den har vært på høring, og foreslår at forskriften trer i kraft fra 01.07.2017. Den nye forskriften erstatter de frivillige avtalene
som hittil har vært praksis i Norge for emballasjeavfall.

I forskriften foreslås at returselskapene må ha godkjenning fra Miljødirektoratet, noe Stig Ervik i NORSIRK ser frem mot.
-En godkjennelse fra myndighetene sin side vil skape konkurranse på like vilkår, ingen uoverensstemmelser om hvor eller hvilke typer som skal samles inn og rapporteres, og det er vi i NORSIRK absolutt tilhenger av, sier Ervik.

Alle virksomheter som produserer eller importerer mer enn 1000 kg emballasje eller emballerte produkter hvert år, må være medlem i et godkjent returselskap.

Nytt EU-regelverk på trappene
Det er ikke slik at lovverket som er oversendt Klima- og miljødepartementet er helt endelig, ifølge Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

- EU forventes å vedta nytt avfallsregelverk i løpet av 2017, og alt tyder på at det blir vedtatt betydelig strengere mål for materialgjenvinning av emballasje. Inntil det nye EU-regelverket blir
vedtatt, forskriftsfester vi målene i dagens emballasjeavtaler og gjeldende emballasjedirektiv. Når nytt EU-regelverk blir vedtatt med nye bindende mål må vi likevel revidere forskriften for å ivareta de nye forpliktelsene vi får, sier Hambro.

 

Mer informasjon finnes på www.miljødirektoratet.no eller www.norsirk.noInnsamlingstallene for emballasje fra NORSIRK:
Bølgepapp : 17 172 760 kg
Emballasjekartong: 1 255 843 kg
Papir: 34 866 kg
Næringsplast: 331 179 kg
Husholdningsplast: 896 452 kg
EPS: 184 427 kg


Til toppen