Øyvind Winther er nordisk konsernsjef i Expert AS. Kjeden har 780 butikker i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Estland.

WINTHER NY EXPERT-SJEF

Øyvind Winther (45) er fra årsskiftet ny konsernsjef i Expert AS.

Winther har nasjonal og internasjonal detaljhandelserfaring, og kommer fra stillingen som konserndirektør i Europas største legemiddeldistributør, Phoenix Pharmahandel hvor han har hatt ansvaret for selskapetsapotekvirksomhet i Europa.

Etter at Trygve Holtskog gikk av som konsernsjef 30. september, har Otto Chr. Sekkesæter ledet selskapet som Chief Operating Officer (COO, driftsdirektør).

– Jeg vil benytte anledningen til å takke det lederteamet som Expert har i dag, med Otto Sekkesæter i spissen, for å ha igangsatt viktige resultatfremmede tiltak, sier Sigurd Thorvildsen, styreleder i Expert AS, i en pressemelding.

Øyvind Winther startet sin detaljhandelskarriere med 10 år i Hakon-Gruppen (ICA Norge) fra 1991, hvor han gikk gradene fra trainee til administrerende direktør. Han var i løpet av denne perioden også kjededirektør for Rimi og Ica, og ansvarlig for selskapets satsing og etablering av Rimi-kjeden i Baltikum.

Da den norske apotekbransjen ble liberalisert i 2001 begynte Øyvind Winther som administrerende direktør i Apokjeden (Apotek1) hvor han i følge pressemeldingen i løpet av7 år bygde Apotek1 til å bli markedsleder samt en av de mest lønnsomme detaljistkjeder i landet. Dette gjorde at han ble hentet til Apotek1s morselskap i Tyskland, Phoenix Pharmahandel.

Omtrukturert kjede

– Øyvind Winther har vist at han er i stand til å lede store virksomheter, både fra oppstartsfasen og gjennom restruktureringsprosesser som omfatter hele verdikjeden. Hans erfaring med oppfølging av datterselskaper i flere land gjør ham meget godt kvalifisert til å lede Expert, sier styreleder Sigurd Thorvildsen i pressemeldingen.

Expert har i høst vært gjennom en omtruktureringsprosess, der de har redusert bemanningen med 30 personer ved kjedekontoret i Norge. Dette tilsvarer omtrent en firedel av staben. Tidligere i år har selskapet kuttet nærmere 150 stillinger ved sine kjedeeide butikker i Norge. Også i Danmark og Sverige har Expert endret organisasjonsstrukturen, og i begge land ble to hovedkontor slått sammen til ett. Dette første til at staben ble redusert med henholdsvis 30 og 10 personer.

Kommunikasjonsdirektør Philip Straumsheim sier til Finansavisen at de har lagt vekt på å ha en grundig og ryddig prosess rundt dette.

Til toppen