Abonnere

Abonnere

Fagbladet Elektronikkbransjen distribueres gratis til medlemmer i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Har du ikke mottatt bladet, ta kontakt på adm@elektronikkbransjen.no eller 23 06 07 07.

Til de fleste butikker leveres ønsket antall blader direkte, gi beskjed om dere ønsker flere eller færre blader. Husk alle avdelinger - og pauserommet!

Til øvrige medlemmer leveres ett eller flere blader til firmaadressen. I tillegg sender vi bladet hjem til de ansatte; send oss oppdaterte lister over ansatte slik at vi får trukket fra og lagt til dem som har sluttet eller begynt hos dere.

Øvrige abonnenter betaler 450 kroner per år (seks utgivelser). Registrer deg som abonnent ved å sende epost til adm@elektronikkbransjen.no.

Medlemsoversikt // Meld deg inn i Stiftelsen Elektronikkbransjen! // Utgivelsesplan // Om bladet

RGB Fagbladet Elektronikkbransjen nr. 4/2023.
Powered by Labrador CMS