Stiftelsen Elektronikkbransjen har mange tiårs erfaring i juridiske spørsmål som berører det norske elektronikkmarkedet, og bistår gjerne medlemmer og andre med sin erfaring.

Stiftelsen Elektronikkbransjen arbeider for å sikre en best mulig markedsplass for elektronikkbransjen i Norge. Det innebærer å arbeide for forutsigbare rammevilkår og tydelig og god regulering av samhandlingen mellom kunder og de ulike aktørene i bransjen. Juridisk bistand har derfor høy prioritet i foreningen, da både god informasjon om dagens fortolkning av norsk regelverk samt utprøving av sentrale tvister i rettsapparatet bistår i å skape tydelige og forutsigbare forhold for markedet. 

Elektronikkbransjen bistår sine medlemmer med juridisk rådgivning, og kjører også i enkelte tilfeller prinsipielt viktige saker gjennom rettsapparatet for å få en rettslig avklaring.

På de neste sidene har vi samlet en rekke lover og forskrifter som er aktuelle for bransjens aktører. Du vil også finne mange spørsmål med svar på de mest vanligste utfordringene vi møter. Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du ikke finner svar på, eller trenger hjelp til. Vi er til for våre medlemmer.

Kontaktperson:
Jan Røsholm
+47 928 87 000
jr@elektronikkbransjen.no

Til toppen