Vårt felles ansvar!

Bransjen har et kollektivt ansvar  om å ivareta vårt felles miljø. Dette strekker seg fra å bruke miljøvennlige materialer under produksjon, produsere produkter som bruker lite strøm- og vann, og ikke minst sørge for at produktet blir forsvarlig ivaretatt når de skal kasseres. Det siste punktet løses ved å samle inn EE-avfall. Alle som selger elektronikk plikter å ta i mot EE-avfall tilsvarende det de selger. Dette blir enten gjenbrukt eller gjenvunnet.

Stiftelsen Elektronikkbransjen er aktive på alle områder innen miljøet. Vi påvirker politisk, har eierskap i selskapet Norsirk og er medlem i flere standardiserings komiteer, blant annet for energimerking. På de underliggende sidene "Avfallshåndtering og resirkulering", "Kjemikaliepolitikk og miljøråd" og "Energiforbruk og merking" kan du lese mer om vårt engasjement.

Til toppen