Bli medlem

Vår hovedoppgave å bistå medlemmene og å fremme bransjen overfor myndigheter og publikum.

Se hvem som sitter i styret og de ansatte i administrasjonen.

Vi jobber tett mot norske og europeiske myndigheter og organer på en rekke områder som er viktige for bransjen, som miljø og økonomiske rammebetingelser.

Stiftelsen Elektronikkbransjen har også en omfattende statistikk med månedlige rapporteringer fra medlemmene.

Les mer om dette under «Medlemsfordeler».

Hvis din bedrift ikke allerede er med i bransjefellesskapet, skjer en innmelding svært enkelt med en epost til undertegnede. Kontingenten for handlere er for 2024 kr. 4.573,- per butikk. Leverandører, distributører, kjeder og nettaktører bes ta kontakt, så beregner vi raskt den årlige kontingenten.

For at interessene til de ulike delene av bransjen best skal ivaretas, og medlemskapet er skreddersydd deres virksomhet, har vi flere undergrupper:

Administrerende direktør Jan Røsholm. Foto: Stian Sønsteng
  • Foto- og bildebransjen (Fotorådet)
  • Hvitevareleverandørene (NEL, Norske Elektroleverandørers Landsforening)
  • Lyd- og bildeleverandørene (LF, Leverandørforbundet LYD & BILDE)
  • Handel og verksted (EF, ElektronikkForbundet)
  • Mobiltelefonleverandørene (LMT, Leverandørforbundet for Mobil- og Telekommunikasjon)
  • Norsk musikkbransjeråd (musikkbransjen og profflyd/-lys)

Les om våre medlemsfordeler

Vår historie går tilbake til 1924, da Norske Radiohandleres Landsforbund ble stiftet. Siden har leverandører og handlere gått sammen, og alle deler av bransjen er etter hvert kommet inn under samme paraply.

I dag deltar stort sett alle aktører, i alle ledd av verdikjeden, i bransjefellesskapet, og vi får stadig nye innmeldinger.

Jan Røsholm
Administrerende direktør
Stiftelsen Elektronikkbransjen
jr@elektronikkbransjen.no
+47 928 87 000

Powered by Labrador CMS