Medlemsfordeler

AVTALER

Vi starter med en oversikt over avtalene vi har forhandlet oss frem til på vegne av våre medlemmer. Disse gir økonomisk besparelse samt verdiøkning i den daglige forretningsdriften. Lenger ned finner du hvilke TJENESTER vi tilbyr våre medlemmer.

Rabatt hos NorEngros

NorEngros er Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Ta kontakt med din lokale NorEngros-avdeling, oppgi medlemsnummeret hos Stiftelsen Elektronikkbransjen, og rabatten beregnes. Hvis du ikke finner ditt medlemsnummer, send en epost til adm@elektronikkbransjen.no eller ring 23 06 07 07.

Emballasje: Alle typer, fra matemballasje til spesialløsninger i bølgepapp og med støtdemping.

Non-food: Omfatter et stort utvalg innen alt fra renholdsprodukter, tørk til borddekking og kantine.

Kontor: Alt fra enkel kontorrekvisita til avanserte kontormaskiner.

Pensjons- og helseforsikring hos Storebrand

Vår samarbeidsavtale med Storebrand gir forutsigbare priser på pensjon og helseforsikring for alle medlemsbedrifter, og sikrer små bedrifter like gode avtaler som de største selskapene. Pensjonspengene blir investert for å gi en størst mulig pensjonspott. Du får altså i pose og sekk: god avkastning og god samvittighet.

FOR DEG SOM LEDER:
Storebrand Pluss: Du blir med i et kostnadsfritt lederprogram. Vi hjelper deg med å se muligheter og ta lønnsomme valg rundt din økonomi, både som privatperson og bedriftsleder.

Lavere skuldre: Vi avlaster deg som leder med spørsmål rundt pensjon ved å synliggjøre bedriftens avtaler overfor de ansatte. Du, derimot, får tid til å fokusere på helt andre ting.

Trygghet: Elektronikkbransjen har gjort jobben for dere ved at de har sammenlignet leverandørene på markedet og fremforhandlet en svært god helhetlig avtale.

FOR DE ANSATTE:
Oversikt: Vi hjelper de ansatte med å få bedre kontroll over pensjonen sin,gjennom tilgang til seminarer, personlig oppfølging og helhetlig oversikt på nett.

Rabatt på helseforsikring: Rask behandling, legetime over video ogforebyggende tiltak er bare noen av fordelene – et gode som blir høyt verdsattav alle i bedriften.

20 % rabatt på forsikringer: Her er det penger å spare på private forsikringer.

HELSEFORSIKRING - NYHET:
Helseforsikring med egenandel for kr 99 pr. mnd. pr. ansatt. Klikk her for å lese mer og be om tilbud.

Med en helseforsikring legger du til rette for mindre fravær, høyere produktivitet, og økt trivsel blant dine medarbeidere.

Noen av fordelene:

 • Garantert behandling innen 10 virkedager
 • Online legetjeneste - legetimen kan tas over video
 • Enkel og effektiv bruk av forsikringen gjennom "Bli frisk"-app

Ved å tilby dine ansatte rask behandling ved sykdom og plager, kommer de raskere tilbake på jobb. Forsikringen legger også til rette for gode, forebyggende tiltak, for eksempel fysikalske behandlinger ved muskelsmerter. Dette er et gode som blir høyt verdsatt av alle i bedriften.

Ta kontakt med Storebrand på storebrand.no/bedrift for å motta et uforpliktet tilbud på pensjon og forsikring.

Juridisk hjelp

Stiftelsen Elektronikkbransjen tilbyr juridisk hjelp til sine medlemmer. Problemstillinger rundt kjøpslov, forbrukerkjøpslov eller andre juridiske spørsmål, dekkes av medlemsfordelen.

Bransjeorganisasjonen har samtidig en bransjeavtale med Ræder Bing Advokatfirma.

Våre medlemmer får 30 minutter gratis telefonhjelp av fast advokat. På disse 30 minuttene kan det avklares om det er aktuelt å ta saken videre. Medlemmet står selvfølgelig fritt til å engasjere denne advokaten eller andre for videre oppfølging. Bransjeorganisasjonens medlemmer får rabatterte satser på advokattjenester.

Kontaktperson:
Jan Røsholm
‭+47 928 87 000‬
jr@elektronikkbransjen.no

Se også vår samling med relevante juridiske spørsmål og svar.

Forsikringer hos Matrix Insurance

Stiftelsen Elektronikkbransjen har en rammeavtale med Matrix Insurance AS som dekker alle forsikringer et firma er pliktige å ha, i tillegg til en del frivillige løsninger. Over 10.000 ansatte i vår bransje er innbefattet i denne avtalen. Blant fordelene er:

 • Utvidet yrkesskadeforsikring til samme pris
 • Spesialtilpassede forsikringer for Elektronikkbransjens medlemmer
 • Veiledning til å finne de riktige forsikringene
 • Fast kontaktperson i ElektronikkForsikring

Les mer om ElektronikkForsikring.

Matrix tilbyr også garanti-forsikringer. Garantier handler om å frigi kapital. Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker. Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse fremfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet.

HUSLEIEGARANTI:
Husleiegaranti gir en leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler. Les mer

SKATTETREKKSGARANTI:
Matrix tilbyr skattetrekkgaranti på inntil 5.000.000 kroner pr bedrift, og garantien må dekke litt mer enn det beløp som betales til kemneren hver annen måned. Skattetrekkgarantien utstedes til kemneren og fornyes årlig, men den hefter ikke i balansen. Les mer

Helbedrift.no

Helbedrift jobber med medarbeiderskap som skaper engasjerte medarbeidere, som tar ansvar for seg selv og bedriften. Vi samarbeider med Teamwork OU, og bruker deres samtaleverktøy når vi jobber med bedrifter.

Ved å fokusere på forpliktende samspill mellom ledere og medarbeidere, vil arbeidsgleden øke, sykefraværet gå ned og lønnsomheten gå opp. I tillegg til medarbeiderskap jobber vi med lederstøtte, coaching, konflikthåndtering, stressmestring og karriereveiledning. Medlemmer i bransjeorganisasjonen får gode betingelser på tjenester fra Helbedrift.no.

HMS/HR/Internkontrollsystem

HMS/HR/Internkontrollsystem

Opplever du at det er vanskelig å holde orden på det systematiske HMS-arbeidet slik Arbeidsmiljøloven krever? Opplever du at det er vanskelig å gjennomføre de årlige medarbeidersamtalene på en god måte? Trenger du et komplett system for å gjennomføre alt internkontrollarbeidet?

 Vår samarbeidspartner PlusOffice AS tilbyr en komplett og bransjetilpasset løsning, med ulike verktøy til hjelp i HMS- og personalarbeidet, slik at kvaliteten øker og arbeidet blir enklere å gjennomføre. Gjennom avtalen tilbys våre medlemmer et alt-i-ett lederverktøy, med høy brukervennlighet og nytteverdi, til en gunstig medlemspris.

Verktøyet inneholder blant annet:

 • Risikovurdering
 • Avvikssystem
 • Vernerunde
 • Sjekklister
 • Personalsystem
 • Medarbeidersamtaler
 • Ferie- og fraværssystem
 • Timeregistrering (ekstra kostnad)
 • Bransjerettet personalhåndbok
 • Bransjerettet HMS-håndbok
 • Intranett
 • App til alle ansatte

Som medlem i Elektronikkbransjen vil din bedrift benytte verktøyet til følgende pris (eks.mva.):
1-10 ansatte kr. 7.645,-/år. (Pris er totalt for hele bedriften)
11-50 ansatte kr. 10.195,-/år. Pris er totalt for hele bedriften)
51-100 ansatte kr. 12.745,-/år. (Pris er totalt for hele bedriften)

I denne prisen ligger oppsett av systemet for foretaket, teknisk og faglig support, samt app til alle ansatte. Ingen oppsigelsestid, ingen bindingstid.

For spørsmål/bestilling, kontakt:
PlusOffice AS
Geir Stolpestad
geir@plusoffice.no
+47 93 01 16 01

.

TJENESTER

Her finner du en oversikt tjenestene Stiftelsen Elektronikkbransjen tilbyr sine medlemmer. Øverst på siden finner du hvilke AVTALER vi har inngått på vegne av våre medlemmer. Nøl ikke med å ta kontakt med oss.

Generell rådgivning

Stiftelsen Elektronikkbransjen har en liten men kunnskapsrik stab med lang erfaring fra arbeid med bransjens utfordringer. Våre medarbeidere er tilgjengelige for rådgivning for foreningens medlemmer, holder kurs og seminarer, foredrag, samt tilrettelegge informasjonsmateriell og informasjon på vår nettside.

Bransjeregister

Stiftelsen Elektronikkbransjen har tilrettelagt og drifter flere nyttige informasjons- og støttesystemer for sine medlemmer, samlet på elektronikkbransjen.no/bransjeregister.

Registrene over krever pålogging, og er kun tilgjengelig for medlemmer i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Hvis du lurer på ditt brukernavn og -passord, send en epost til adm@elektronikkbransjen.no eller ring 23 06 07 07. Endringer og feil meldes på epost.

Vi tilbyr også disse tre systemene:

For å få brukernavn- og passord til disse tre, ta kontakt med vår underleverandør Logiq på support-dm@logiq.no eller 23 06 07 30.

Servicebestilling.no På denne portalen kan sluttbrukere bestille service fra en rekke hvitevareleverandører. Denne videreformidles til det lokale verksted eller leverandør.

Juridisk hjelp

Stiftelsen Elektronikkbransjen tilbyr juridisk hjelp til sine medlemmer. Problemstillinger rundt kjøpslov, forbrukerkjøpslov eller andre juridiske spørsmål, dekkes av medlemsfordelen. Bransjeorganisasjonen har samtidig en bransjeavtale med Ræder Bing Advoktfirma.

Våre medlemmer får 30 minutter gratis telefonhjelp av fast advokat. På disse 30 minuttene kan det avklares om det er aktuelt å ta saken videre. Medlemmet står selvfølgelig fritt til å engasjere denne advokaten eller andre for videre oppfølging.

Bransjeorganisasjonens medlemmer får rabatterte satser på advokattjenester.Ta kontakt med Stiftelsen Elektronikkbransjen for mer informasjon.

Fagbladet Elektronikkbransjen

Stiftelsen Elektronikkbransjen har sin egen redaksjon som kontinuerlig publiserer nyheter om bransjen på dette nettstedet. Foreningen utgir også fagbladet Elektronikkbransjen, med 6 årlige utgivelser, som distribueres til hele bransjen. Våre nettsider oppdateres hovedsakelig én gang i uken, fulgt opp av vårt nyhetsbrev som går ut «ti på ti på tirsdag».

Bladet og den redaksjonelle delen av elektronikkbransjen.no redigeres etter redaktør- og vær varsom-plakaten. Send en epost til adm@elektronikkbransjen.no, så oppdaterer vi hvor mange blader som sendes til din bedrift.

Fagbladet Elektronikkbransjen, elektronikkbransjen.no og nyhetsbrevet er viktige inntektskilder for oss. I tillegg til at du her treffer dem som faktisk selger produktene, og dermed er viktige å nå med ditt budskap, bidrar du gjennom annonser her til bransjefellesskapet. Se elektronikkbransjen.no/annonsere.

Produktnyheter

elektronikkbransjen.no, i våre nyhetsbrev og i bladet, presenterer vi produktnyheter. Disse blir mye lest, og treffer høyt hvis man søker etter et produkt på nett. Send pressemeldinger og høyoppløste bilder til ss@elektronikkbransjen.no. Medlemmer i Stiftelsen Elektronikkbransjen får også med sine produktnyheter i våre nyhetsbrev.

Tall og statistikk

Vi lager statistikker og salgstall for alle produktgrupper. Dette distribueres til media, og legges ut på nett. For mer informasjon, send en epost til adm@elektronikkbransjen.no.

Påvirkning

Stiftelsen Elektronikkbransjen representerer medlemmene kontinuerlig innen temaer som er relevante for bransjens utvikling, med lobbyvirksomhet mot myndigheter og deltagelse i politiske prosesser og høringer. Dette har gitt foreningen et bredt kontaktnett.

Bransjeforeningen arbeider også som aktiv part for å få avklart bransjerelaterte juridiske tvister. Foreningen bistår jevnlig i prinsipielt viktige saker i rettsvesenet. Stiftelsen har også utbredt kontakt med Forbrukerråd, Forbrukerombud, DSB, Medietilsyn, Norsk Kommunikasjonsmyndighet og andre relevante tilsyn og direktorat.

 • I seksjonen «Rammebetingelser» på dette nettstedet finner du en oversikt over sentral tematikk som foreningen arbeider med.
 • På temasiden «Politiske prosesser» finner du mer informasjon om foreningens politiske påvirkningsarbeid.
 • På temasiden «Juridisk» finner du mer informasjon om foreningens juridiske arbeid.
 • Foreningen har jevnlig kontakt med media. Vi sender ut pressemeldinger og arrangerer pressekonferanser, blant annet i forbindelse med bransjens omsetningstall. I tillegg får vi mye medieomtale i forbindelse med vår årlige kåring av «Årets julegave» i november hvert år. Den årlige pressekonferansen på IFA-messen i Berlin er et annet stort arrangement mot massemedia, og pressen deltar også på vår bransje- og pressemiddag under CES-messen i Las Vegas i januar.

Møteplasser

En viktig oppgave for foreningen er å skape møteplasser hvor foreningens medlemmer kan møte og bli kjent med andre aktører i sin egen del av bransjen. Dette skaper arenaer hvor både konkurrenter og samarbeidspartnere kan bli bedre kjent, og hvor representanter fra ulike grupper, som verksteder, importører eller forhandlere, kan diskutere felles problemstillinger. Vi har følgende undergrupper:

 • Foto- og bildebransjen (Fotorådet)
 • Hvitevareleverandørene (NEL, Norske Elektroleverandørers Landsforening)
 • Lyd- og bildeleverandørene (LF, Leverandørforbundet LYD & BILDE)
 • Handel og verksted (EF, ElektronikkForbundet)
 • Mobiltelefonleverandørene (LMT, Leverandørforbundet for Mobil- og Telekommunikasjon)
 • Norsk musikkbransjeråd (musikkinstrumenter og -utstyr, profflyd- og lys)

Nyhetsbrev

Våre nyhetsbrev går ut til rundt 5.000 mottakere i bransjen, ti på ti på tirsdag. Meld deg på.

Kurs

Foreningen tilbyr kurs innen ulike områder, blant annet forbrukerkjøpsloven. Disse avholdes både fysisk og nett, vi kan også tilby skreddersydde kurs lokalt hos medlemmene.

Medlemsoversikt

elektronikkbransjen.no/medlemsoversikt har vi laget en oversikt over medlemmene i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Bruk Ctrl+f for å søke. Finner du feil i oppføringen? Send en epost til adm@elektronikkbransjen.no.

Miljø og retur

Bransjeorganisasjonen er hovedeier i returselskapet Norsirk. Alle som omsetter forbrukerelektronikk plikter å ha en avtale med et returselskap. Bransjen ønsker å fremstå som miljøbevisst, og har derfor stort miljøfokus. Les mer på Miljø, og på Etikk og samfunn på våre sider.

Rekruttering

Stiftelsen Elektronikkbransjen har et utstrakt samarbeid med skolevesenet, primært yrkesskolene. Verksteder mangler teknikere, og vi deltar blant annet på utdanningsmesser etc, for å få ungdom til å velge linjer tilpasset våre produkter.

Powered by Labrador CMS