3.600 på fotomesse

Til tross for at det ble praktisk talt det samme besøkstallet som for to år siden – 3600 – så er arrangørene av Fotografi 2007 godt fornøyde.

– Vi både håpet og trodde at besøket skulle bli noe høyere, men det var nok det mer kompakte arealet som lurte oss, sier infoansvarlig Knut Førsund.

– Hovedsaken er at både de besøkende, 33 messeutstillere, utstillende fotografer og alle samarbeidspartnere var fornøyde.

På årets utstilling ble det avgjort at ”Lennart Nilsson fotograf-konferanse 2009” legges til neste Fotografi-utstilling i Oslo.