Telenor Norge-sjef Berit Svendsen sier de nye reglene vil gjøre det mellom 15 og 20 prosent billigere å bygge nett i Norge. Foto: Marte Ottemo

KLAR MED NYE GRAVEREGLER

Graveforskriften er kanskje det kjedeligste navnet på en av de viktigste sakene som har versert i norsk bredbåndsbransje. Nå er endelig reglene klare.

Publisert

Ulike kommunale og fylkeskommunale regler om hvordan bredbånd- og telekomselskapene skal grave ned kablene sine har gjort utbygging av infrastruktur dyrere og mer komplisert.

Har tatt år

I årevis har bransjen jobbet for et felles sett med regler, og i sommer la regjeringen fra sitt forslag til et nasjonalt graveregelverk.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier arbeidet med graveforskriften er en av de mer seiglivede prosessene han har stått i under sin tid som statsråd i regjeringen, da han la fram det nye forslaget under en pressekonferanse. 

Om «graveforskriften» høres noe tørt og kjedelig ut, er det store verdier som står på spill.

Hensikten med regelverket er å sikre at bredbåndsselskapene ikke møter hindringer som enten gjør det umulig å bygge ut bredbåndsnettene, eller som forsinker fremføringen av dem til hus og næringseiendommer.

Samferdselsministeren erkjenner at arbeidet har tatt tid.

– Enkelte av dem vi har diskutert temaet med sier de har jobbet med spørsmålet i en generasjon, sa Solvik-Olsen.

I forslaget, som nå sendes ut på høring med høringsfrist 6. september, defineres blant annet maksimal gravedybde i ulike typer vei når selskapene legger sine bredbåndskabler under jorda.

  • Det nå settes nasjonale maksimalkrav til hvor dypt bredbåndsselskapene må grave ned kablene sine
  • Gebyrene som de statlige eller kommunale veimyndighetene skal dekke selvkost, altså den faktiske saksbehandlings- og arbeidskostnaden de offentlige etatene har. Hvis gebyrsituasjonen ikke bedrer seg åpner statsrådene for å innføre en nasjonal prisliste for gebyrer til bredbåndsgraving
  • Veimyndighetene kan ikke ta betalt leie av selskapene som legger kabler når kablene ligger der, og de kan heller ikke gjøre det i anleggsperioden. Det eneste unntaket er gebyrer hvis arbeidene blir forsinket utover tidsfristene
  • Veimyndighetene eller kommunene kan heller ikke ta gebyrer for å sette fortau og veibanen i stand igjen. Det skal være bredbåndselskapenes ansvar å forlate veien/fortauet slik de fant det.

Med dette forslaget får bransjen forutsigbarhet til å sikre kritisk digital infrastruktur i hele landet. Det gagner oss alle

Telenor Norge-sjef Berit Svendsen sier det kommer til å gjøre det enklere å legge fiber og 4G ut til husstandene i Norge.

Store besparelser

– For oss betyr dette et sted mellom 15 og 25 prosent i besparelser i tid og kostnad på den delen av investeringsbudsjettet vårt som inneholder nettinvesteringer. Det er så konkrete vi kan være nå, basert på det som er presentert her, sier Svendsen til E24.no.

I en pressemelding fra Telenor heter det at reglene som sendes på høring vil bidra til arbeidet med å digitalisere Norge. I stedet for at kommunene skal kunne stille sine egne krav og gebyrer til graving av kabler, skal nå de samme reglene gjelde i hele landet. Dette vil gi forutsigbare rammebetingelser og gjøre det enklere å bygge fiber og 4G-dekning til flere.

Torgeir Waterhouse, direktør for internett i IKT-Norge og IKT-Norge-sjef Heidi Austli er fornøyde med at regjeringen endelig har lagt fram sitt forslag til graveregler. Foto: IKT-Norge

Det samme understreker leder i interesseorganisasjonen IKT-Norge, Heidi Austlid. Slik bransjeorganisasjonens ser det, har mangelen på et felles regelverk forsinket bredbåndsutbyggingen i Norge.

– Med dette forslaget får bransjen forutsigbarhet til å sikre kritisk digital infrastruktur i hele landet. Det gagner oss alle; innbyggere, næringsliv og offentlig sektor, og er helt i tråd med det vi har bedt ulike regjeringer om, sier Austlid.

Powered by Labrador CMS