Illustrasjon: iStock

NYE REGLER FOR INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT

KRONIKK: Adgangen til å leie inn ansatte fra bemanningsforetak strammes betydelig inn fra 1. april 2023. Dette vil få store konsekvenser.

Publisert

Innstrammingene i regelverket vil særlig berøre virksomheter som leier inn arbeidskraft i perioder det er ekstra mye å gjøre (arbeidstopper), da dette ikke lenger vil være lov.

Ragnhild Nakling Partner/advokat Advokatfirmaet Ræder. Foto: Ræder

Bedrifter som benytter seg av innleie, bør gå gjennom sin bemanningsstrategi, og kartlegge om dagens innleie omfattes av innstrammingene i regelverket. Husk å gjøre nødvendige tilpasninger i dagens avtaler før endringene trer i kraft 1. april.

Innleie ved midlertidig behov forbys

Frem til nå har det vært mulig å leie inn arbeidstakere i samme tilfeller som det kan avtales midlertidig ansettelse. Eksempelvis har dette vært lov ved arbeid av «midlertidig karakter» - typisk ved avgrensede prosjekter, eller for å avhjelpe arbeidstopper eller sesongvariasjoner.

Fra 1. april 2023 vil det ikke lenger være lov å bruke innleie ved arbeid av «midlertidig karakter». I praksis innebærer det at innleie fra bemanningsforetak kun vil være aktuelt ved vikariater, eller etter skriftlig avtale med tillitsvalgte, i større virksomheter som har tariffavtale. I tillegg vil det fortsatt være mulig å leie inn fra andre produksjonsbedrifter.

Annette Reinsberg Vernan Advokat Advokatfirmaet Ræder. Foto: Ræder

Loven vil også inneholde en bestemmelse som skal klargjøre grensen mellom innleie og entreprise. I praksis vil det medføre at noen flere oppdragsavtaler om tjenestekjøp enn før vil regnes som innleie, og dermed være underlagt begrensningene som gjelder for innleie av arbeidskraft.

Innstrammingene skal fra lovgivers perspektiv sikre flere faste og direkte ansettelser, og dermed styrke den norske arbeidslivsmodellen. Resultatet kan dessverre likevel bli det motsatte. Behovet for midlertidig arbeidskraft vil ikke stoppe opp - og dette behovet er absolutt reelt for mange bedrifter. Hvis bedrifter med svingende behov for arbeidskraft må ansette fast, vil de samtidig bli tvunget til å permittere og/eller nedbemanne i rolige perioder. Alternativet er midlertidige ansettelser. Det er høyst diskutabelt om arbeidstakere får bedre vern ved en slik kortvarig tilknytning til mange arbeidsgivere kontra en fast tilknytning til et bemanningsforetak med blant annet stabil pensjons- og sykepengeopptjening.

Når er innleie lovlig fremover?

1. Fra produksjonsbedrift

2. Fra bemanningsforetak:

· Vikariater
· Avtale med tillitsvalgte
· Spesialist-unntaket
· Praksisplass
· Arbeidsmarkedstiltak NAV
· Idrettsutøvere mv.
· Helsepersonell

«Spesialist»-unntak

Samtidig med innstrammingene, kommer det også et unntak som kan være relevant for personer i elektronikkbransjen. Det vil nemlig være lov å leie inn personer som har en spesialkompetanse (ekspertise), for å utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i prosjektarbeid. Unntaket gjelder særlig rådgivere innen IKT, teknologi, HR, revisjon, design, reklame mv. For at innleie skal være lovlig etter unntaket, må personen arbeide i konkrete, midlertidige og klart avgrensede prosjekter, som skiller seg fra innleierens ordinære drift.

Det vil for eksempel være mulig at en virksomhet som hovedsakelig driver med salg av datamaskiner kan leie inn IKT-eksperter, for å bistå bedriften med en digitaliseringsprosess. Bedriften kan ha ansatte med samme bakgrunn/kompetanse, så lenge de innleide jobber i et prosjekt som skiller seg fra det bedriften normalt driver med.

Overgangsregler

Lovendringene trer i kraft 1. april 2023. For at virksomheter skal få tid til å innrette seg, er det vedtatt overgangsordninger på 3 måneder for avtaler som foreligger på ikrafttredelsen. Det betyr at lovendringene får virkning fra 1. juli 2023 for:

1. Konkrete innleieavtaler som er inngått før 1. april 2023.

2. Oppdragskontrakter som er inngått (eller bindende tilbud inngitt) før 1. april 2023, under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2023, som ble distribuert uke 16. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS