Foto: Dyson

Energimerkekrav for støvsugere annulert

I september 2015 ble det innført nye energimerke krav til støvsugere i EU og EØS. Nå har en rettsavgjørelse annullert hele ordningen.

Publisert

De nye kravene medførte at støvsugere måtte leve opp til seks nye krav for energieffektivitet, støvopptak, lydnivå, støvutslipp og holdbarhet. Resultatet ble produkter med bedre yteevne og lavere strømforbruk. Det nye energimerket skulle være godt synlig på emballasjen og gjøre det enklere å sammenligne produkter basert på kravene til yteevne, holdbarhet og energieffektivitet. I butikkutstilling skulle merket være festet på produktet.

Tilbake til start

En produsent av støvsugere var uenig i denne merkeordningen. De mente blant annet av målekriteriene ikke er riktige. Et eksempel som dras frem er at en støvsuger med halvfull støvpose vil gi forskjellig verdier for støvopptak sammenlignet med en tom pose. De stevnet EU kommisjonen og vant i retten. Den europeiske hvitevareorganisasjonen Applia foretok en undersøkelse blant sine medlemmer, om bransjen ønsket saken anket eller ei. Samtlige medlemmer, med unntak av den produsenten som hadde gått til rettsak, ønsket at EU kommisjonen skulle anke. Når ankefristen gikk ut 18.januar 2019, hadde EU ikke anket, og dommen var dermed rettskraftig. Dette betyr at det er ikke er påbudt å energimerke støvsugere.

Hva nå?

Dette betyr at betegnelsene fra A+ til A+++ blir borte

Bransjeorganisasjonen har kontaktet EU’s kommisær for energispørsmål, slik at bransjen får avklart viktige spørsmål. Et viktig spørsmål er hvordan produktene som er i markedet skal behandles. Vi snakker her om produkter på lager og i butikker som har «gammel» merking. EU’s energimerke program er høyt prioritert, og et nytt merkekrav på støvsugere vil trolig være klart innen noe tid. I Norge er det det Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som ivaretar dette regelverket. Fagbladet møtte NVE på et fagseminar rundt økodesign og energimerking av produkter i Oslo.

– Etter at dommen i EU-domstolen er det ikke krav til energimerking av støvsugere, men EU er allerede i gang med å utrede et nytt regelverk, sier Ingvill Sjøvold Nilsen, overingeniør i Energiavdelingen i NVE.

Ingvill Sjøvold Nilsen i NVE jobber med økodesign- og energimerking av produkter i Norge. Foto: Jan Røsholm.

Vi i bransjeorganisasjonen følger godt med på denne saken, slik at våre medlemmer er sikret god og riktig informasjon.

Ny database fra EU

EPREL er navnet på en ny database fra EU. Denne databasen skal inneholde energimerkede produkter.

– Alle leverandører er pålagt å legge inn sine produkter i denne databasen fra 1.januar 2019, sier Sjøvold Nilsen.

Sjøvold Nilsen henviser til nettsidene til NVE for mer detaljert informasjon.

Fra april vil tilsynsmyndigheter og forbrukere få tilgang til databasen. Etter hvert vil det bli innført nye energietiketter. For noen produktgrupper vil dette trolig skje i løpet av 2020. Det største forskjellen er at skalaen vil gå fra A til G.

– Dette betyr at betegnelsene fra A+ til A+++ blir borte, sier hun.

Powered by Labrador CMS