REGJERINGEN SER PÅ MOMSFRITAK

Administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, vil at det skal bli billigere for forbrukeren å velge reparasjon eller å kjøpe et ombrukt produkt. Foto: Stian Sønsteng

Stiftelsen Elektronikkbransjen har lenge jobbet for et momsfritak på reparasjon og ombruk, nå ser regjeringen på saken.

Publisert

Under årets Arendalsuka informerte regjeringen at det jobbes med en handlingsplan for sirkulærøkonomi, hvor et momsfritak på reparasjon og ombruksvarer kan være en mulighet.

Felles front

– Bransjeorganisasjonen er opptatt av å bidra til det grønne skiftet. Samtidig er servicebransjen en stor del av medlemsmassen, og et momsfritak vil øke oppdragsmengden og dermed gi bedre rammebetingelser for bransjen, sier Jan Røsholm administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, til fagbladet.

Elektronikkbransjen har sammen med blant annet Virke, Naturvernforbundet, Forbrukerrådet og Restarters med flere jobbet for dette i lengre tid, og sendte i vår ut et felles brev til finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Her kan brevet leses i sin helhet.

I brevet oppfordrer organisasjonene til å starte med å innføre nullsats for reparasjoner av hvitevarer, som er den produktgruppen hvor effekten antas å være størst. Målet er å fjerne merverdiavgift på reparasjoner også på småelektronikk, mobiltelefoner, datamaskiner, TV-apparater, møbler, sykler, klær og sko.

Både på servicereparasjoner og ombrukte varer er dette et bra tiltak, og et viktig skritt mot en mer sirkulær økonomi

Bransjen har etablert et en egen løsning for ombruk av produkter, i selskapet OmBrukt AS, som blant annet tilbyr en toårig garantiordning for ombrukte produkter.

– Et momsfritak er avgjørende for å nå EUs nye krav i Økodesign-direktivet, hvor produktene skal ombrukes for å vare lenger. Skal vi få til dette i praksis må kostnaden for reparasjoner og deler til hvitevarer, TV og andre produkter reduseres, sier Pål Haugen, daglig leder i OmBrukt.

 

Et viktig virkemiddel

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) fra Klima- og miljødepartementet sa under Arendalsuka at skatte- og avgiftsgrep kan være en del av løsningen for å etablere en sirkulær økonomi.

– Samtidig må vi utvikle nye produkt som er mogleg å bruke om att og mogleg å reparere. Vi må også sørgje for at vi har handverkarar som kan gjere jobben, seier Bjørnstad.

 

Hun sier det nå blir jobbet med en handlingsplan der «verktøykassa» blir fylt med ulike tiltak, fra praktiske grep som lovreguleringer og endringer som tar tid å innføre.

Momsfritak som virkemiddel støttes også av fagfolkene. Økonomiprofessor Jarle Møen var en del av det regjeringsoppnevnte skatteutvalget, og sier til NRK at det enkleste grepet innen momsfritak vil være å fjerne moms på gjenbruk.

Powered by Labrador CMS