Thor-Gunnar Hansen er gjenvalgt som styreleder i Euronics-kjeden. Sammen med resten av styret og ledelsen arbeider han nå med en omstruktureringsprosess.

15 NYE BUTIKKER inn i kjeden

Siste år har Euronics fått 15 nye forretninger inn kjeden. Seks av dem er fra den tidligere Elkjeden i Expert.

Hansen sier at disse forretningene kan få større utbytte av å være medlem av Euronics.

81 medlemmer

– Vi ser at til tross for at kjeden har en viss vekst i total omsetning, er den mindre enn veksten i bransjen som helhet. Det betyr at kjeden ikke vokser i markedsandel. Hvordan kommenterer du det?

– Problemet vårt er at vi nesten ikke er representert i de store byene. Kjedens strategi fremover er å etablere seg også her. Den finansielle situasjonen vår sier at vi dessverre ikke har den styrken vi trenger. Noe av veksten kommer gjennom nye medlemmer, men vi vil også søke å vokse på andre måter, sier Hansen.

Styrelederen sier seg fornøyd med kjedens vekst på telematikk og data. Utfordringene ligger nå særlig på innbyggingsprodukter av hvitevarer. Kjøkkenhandlerne har rundt 75 prosent av dette markedet, og Hansen mener det er mye å hente. Som kjent er dette vanskelig å få til i små forretningslokaler. Hansen mener det skal bli bedre i og med at en del handlere er i ferd med å øke arealet.

Nye forretningsmuligheter

– Vi ser på en rekke muligheter, både interne og eksterne, for å utvikle kjeden videre. Løsningene kan være av industriell og finansiell art. Både allianser og samarbeid med andre grupper blir vurdert. Dette gjelder også muligheter for nordisk samarbeid med Euronics-kjeder i nabolandene, sier Hansen.

– Har valget av det eksterne styremedlemmet noe å si i denne sammenheng?

– Ja det er en del av denne prosessen vi nå er inne i. Håkon Fjeld Hansen har god erfaring fra en annen kjede gjennom en omstruktureringsprosess der. Det vil vi prøve å dra nytte av hos oss.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.4/2008

Til toppen