Avtroppende administrerende direktør Hans Løken informerte om et godt år for Elretur på årets informasjonsmøte.

16,2 kilo EE-avfall per innbygger TILSVARER 770.000 TONN CO2

Elretur har regnet ut at innsamlet materiale tilsvarer 770.000 tonn CO2, et kvotekjøp på 124 millioner.

Elreturs informasjonsmøte gikk av stabelen i begynnelsen av juni, i egnede lokaler på Teknisk Museum i Oslo. Elretur markerer i år sitt tidende driftsår, og har aldri tidligere hatt så mange gjester på informasjonsmøtet. En meget fornøyd administrerende direktør Hans Løken i Elretur presenterte miljøresultatene for 2007.

Løken var ikke i tvil om hva den viktigste endringen har vært – det nye EU-direktivet fra 2006 som gjør at man ikke lenger har gratispassasjerer i ordningen. Man har nå fire godkjente selskaper for EE-retur, og produsentene må være tilsluttet et av dem. EE-forskriften pålegger kommunene å ta imot EE-avfall, og de kan kun levere til godkjente retursystemer med detaljert rapporteringsplikt.

I følge Løken virker trusselen om straff, Elretur har i år samlet inn 16,2 kg EE-avfall per innbygger, eller fire ganger hva EUs krav er.

Løken påpeker også at dette er et direkte resultat av den norske kjøpefesten – det er rett og slett mer avfall å samle inn nå enn tidligere.

For Løken er det primære med ordningen at man sikrer forsvarlig håndtering av miljøgifter, at reelt helsefarlige produkter blir tatt godt vare på. Som en god bonus ved ordningen minimerer man avfallsmengden.

CO2-kvote

Elretur har regnet ut at innsamlet materiale tilsvarer 770.000 tonn CO2, et kvotekjøp på 124 millioner. Ett tonn CO2 koster nemlig 160.000 kroner.

Utviklingen fremover ser i følge Løken meget positiv ut, han mener vi i fremtiden kan bruke mindre ressurser på innsamling – noe som ligger bak den forventede senkningen av miljøgebyrene på 20 prosent som trer i kraft 1. juli 2009. Hovedårsaken er økt volum, dette er i følge Løken en av de raskest voksende industriene i Europa.

Det er god økonomi i bransjen, og gode råvarepriser. Industrialiseringen av prosesseringen av EE-avfall er på gang, selv om bransjen har vært preget av “høna og egget”-problemstillinger i de første årene. Løken trakk seg delvis tilbake på dette møtet, Stig Ervik overtar til høsten som administrerende direktør Elretur.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.5/2008

Les også:

SFT varsler storaksjon til høsten

Til toppen