17 oljefylte ovner ut av markedet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nedlagt omsetningsforbud for 17 modeller av flyttbare, oljefylte varmeovner.

Forbudet kommer etter at det har oppstått feil som følge av lekkasjer eller feil i ovnenes øvrige konstruksjon.

– Modellene det gjelder er ikke levert av våre leverandører. Jeg er glad for at man nå får ryddet opp i dette. Den negative medieomtalen har skapt en usikkerhet hos forbrukeren. Nå kan vi trygt selge kvalitetsovner gjennom faghandelen, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Elektronikkbransjen fortsetter samarbeidet med DSB, og har et møte med direktoratet i løpet av november.

Hittil er det i Norge akkumulert omsatt godt over 1 million oljefylte varmeovner. DSB har registrert 75 såkalte hendelser med slike ovner. De fleste hendelsene gjelder oljelekkasje, men det har også vært feil i koplingsboksen, og det har i noen av tilfellene skapt tilløp til brann.

– I forhold til antall ovner som er i bruk, er dette bare en liten del av antall solgte ovner. Feil ved oljefylt ovner er likevel klart overrepresentert i forhold til andre elektriske artikler, sier avdelingsleder Geir Ottersen ved DSB.

Ikke tilbakekalling

Ovner som allerede er i bruk, vil ikke bli tilbakekalt fra forbrukerne.

– Ut fra våre generelle regler for riktig bruk av slike ovner, blant annet at ovner bør tas ut av bruk etter fem år, anser vi risikoen som liten og vil derfor ikke kreve tilbakekalling, sier Ottersen.

De 17 modellene som nå tas ut av markedet er ikke de mest kjente merkenavnene. Disse ovnene er trolig importert av mindre importører eller direkte av forretninger. Det samlede salgstallet på disse ovnene er trolig heller ikke høyt. Importørene for de 17 modellene har ikke kunnet dokumentere at ovnene er serieprodusert i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav, i første rekke i forhold til faren for oljelekkasje.

Prototypene av ovnene som må fjernes fra markedet er testet av en uavhengig instans og deretter CE-merket. For noen av modellenes del er salgsforbudet fra DSB påklaget. Disse ovnene kan være i salg mens klagebehandlingen pågår hos DSB.

– I og med at DSB ikke forlanger at de ovnene som er i bruk skal leveres inn, er våre handlere ikke forpliktet til å erstatte de ovnene det her gjelder, sier Bjørke.

Handlerne kan selvfølgelig ta imot de modellene det her gjelder som vanlig EE-avfall.

Vare/artikkelnr

 Modell

 26505

 Master Electric Line DF600H-7-600 W

 26506

 Master Electric Line DFI50A-7-1500 W

 26507

 Master Electric Line DF250A-11-2400 W

 450060*

 Pro Oil Heater OH-76B – 600 W

 450059*

 Pro Oil Heater OH-510B – 1000W

 450061*

 Pro Oil Heater OH-715C – 1500 W

 450062*

 Pro Oil Heater OH-920C – 2000W

 450055

 Omas Pro Heater – 1500 W

 450056

 Omas Pro Heater – 2000 W

 450068

 Pro Heater C02-5 – 1200 W

 450061

 Pro Heater C02-7 – 1500 W

 450062

 Pro Heater C02-9 – 2000 W

 97825

 Athena NY5PA6 – 500 W

 110345

 Athena NYEB-5 –1000 W

 84146

 Athena NY20EB-9L – 2000W

 97824

 Athena NY15EB-7L – 1500 W

 Ikke tilgjengelig**

 Radiator 7 FINS 230V-50 – 1500 W

I alt 17 modeller av flyttbare oljefylte ovner har fått salgsforbud av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). For noen av ovnene er vedtaket påklaget. Dette er merket med stjerne i tabellen.

DSB gir følgende råd:

* Be forretningen dokumentere at ovnen er produsert etter gjeldene EU-krav som også gjelder i Norge

* Følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen fra fabrikken

* Flyttbare varmekilder bør kun brukes som tilleggsoppvarming

* Bruk bør kun skje under tilsyn

* Ovnen bør slås av om natten

* Ovnen må ikke plasseres i nærheten av brennbart materiale

* Vær ekstra oppmerksom på plassering i rom der barn og dyr oppholder seg

* Dra ikke ovnen etter ledningen

* Utsett ikke ovnene for fuktighet eller korrosjon under lagring

* Pass på at ovnen ikke velter ved lagring og bruk

* Sett ikke strøm på en flyttbar oljeovn der olje har lekket ut

* Ovnen bør byttes ut etter fem års bruk

* Ovnen leveres inn hos elektroforhandler eller på et avfallsanlegg

Til toppen