30 GB bilder hver

En undersøkelse utført av analysefirmaet Visendi for IKT-Norge/Fotorådet viser at folk i snitt har 30 gigabyte med bilder.

– Hvis vi anslår at hvert bilde i snitt tar 3 megabyte, betyr det at det finnes over 10.000 bilder i hver nordmanns PC, sier informasjonssjef Knut Førsund (bildet) i Fotorådet.

Aldersgruppen 35 til 54 år har den største bildemengden, med cirka 40 GB. Gruppen over 55 har cirka 19 GB. Kjønnsfordelingen er 34 GB for kvinner og 26 GB for menn. 7 av 10 i undersøkelsen sier at de utelukkende bruker digitalkamera, mens en av fire bruker både filmbasert og digitalt kamera.

45,7 prosent svarte at de har opplevd datakrasj én eller flere ganger, En firedel har hatt mer enn ett krasj. En av seks mistet ” noen” bilder, en av 10 mistet ”en del”, mens nesten en av 10 mistet det meste eller alt de hadde av bilder.

– Vi kan ikke nok få understreket hvor viktig det er å ta sikkerhetskopi, sier Knut Førsund.

Til toppen