385.000 har DAB

I perioden mars-mai 2007 gjennomførte TNS Gallup en radioutstyr-undersøkelse på vegne av NRK, P4, Radio1, Kanal24, SBS, Norsk Lokalradioforbund og Allergruppen. Digitalradioutvalget deltok også i denne undersøkelsen for ny kartlegging av kjennskap, kunnskap og spredning av DAB digitalradio i Norge.

Undersøkelsen viste blant annet (resultater fra oktober 2006 i parentes):

* 10,4 % (8,3 %) eller 385.000 personer sier de har DAB-radio. Dette betyr igjen at det finnes om lag 167.000 (130.000) DAB-apparater i Norge i dag.

88 % (73 %) eller 3,2 mill personer i Norge har hørt om DAB-digitalradio.

12 % (11 %) eller 444.000 personer sier de har planer om å kjøpe DAB-radio innen de neste 12 måneder.

70 % (60 %) sier de er fornøyd med sin DAB-radio. Kun 2 % (8 %) sier de er misfornøyd.

– Dette viser at vi er på god vei mot å nå målet Kulturminister Trond Giske har satt om at halvparten av husstandene må ha DAB før det settes en sluttdato for FM-sendingene i Norge, sier radiosjef i NRK Øyvind Vasaasen i en pressemelding.

Til toppen