Norden-sjef Andrea Gisle Joosen i Panasonic med den aktive LCD-brillen som brukes sammen med deres 3D-plasma-TV.

3D BEST PÅ PLASMA mener Panasonic

Panasonic kommer i første omgang med 3D på sine dyreste modeller, og legger vekt på at de har 1080p oppløsning på hvert øye.

– På det amerikanske markedet kommer vi med tre 3D-TV-modeller, men vi har ennå ikke sagt noe om hvor mange vi kommer med i Europa. Det som er klart, er at vi satser på 3D innen plasma – og på de dyreste modellene, sier Norden-sjef Andrea Gisle Joosen.

– Vi synes plasma absolutt egner seg best til 3D. Når man sender så mye informasjon til hvert øye er oppløsningen avgjørende for opplevelsen av kvalitetet. Vi sender full-HD-signaler til begge øyne, og har lykkes med å unngå etterslepet som gjør at man blir man forvirret og mister noe av skarpheten. Dette oppnår vi fordi plasma er raskere enn LCD, og fordi de aktive LCD-brillene våre åpnes og lukkes nøyaktig synkronisert med TV-bildet, sier Joosen.

Hos Panasonic er man forsiktige med å avsløre for mye før selskapets europeiske lansering i München i midten av februar. Det som er klart, er at de minst kommer med én 3D-modell i løpet av våren. Dette kan skjei forbindelse med at storfilmen Avatar, der Panasonic er sterkt involvert, slippes på 3D-BD.

Konverterer ikke 2D til 3D

Panasonic bruker IR-overføring av signalene fra TV til de aktive brillene, og de legger trolig to par briller ved hver 3D-TV. Prisen for en ekstra brille blir trolig rundt 100 euro. Panasonic konverterer ikke et 2D-signal til 3D, og forklarer dette med at kvaliteten blir for dårlig.

– Hvordan differensierer Panasonic satsingen på plasma og LCD?

– Vi selger begge deler. Som vi viser her på CES har vi nå LED-belyst LCD - både supertynne modeller med kantmontert LED og modeller med bakmontert LED som gir svært godt sortnivå, sier Joosen.

Etter at Pioneer la ned sin plasmasatsing begynte flere av ingeniørene deres i Panasonic. Dette betyr at mye av teknologien nå er å se på flere av Panasonics nye modeller, også dem med 3D-funksjonalitet, og det legges vekt på det gode sortnivået.

– Hvilke utfordringer får dere når 3D skal ut i handelen og til kundene?

– Det er viktig å forklare og overbevise om at 3D er fremtiden. Vi tror at når folk blir overbevist når de får oppleve kvaliteten, sier Joosen.

Panasonic viste på CES et semiprofesjonelt 3D-videokamera. Dette var en overraskelse også for selskapets nordiske representanter, og Joosen vet ennå ikke når dette kommer til det norske markedet.

Panasonic kommer med flere BD-spillere i ulike priskategorier.

– Vi kan nå tilby den raskeste oppstartstiden på markedet, med et halvt sekund. Siden alle BD-spillere er fullt ut bakoverkompatible blir DVD-spillere på sikt mindre viktige, spesielt når man tenker på den store kvalitetsforskjellen, sier Joosen.

Slik viste Panasonic at strømforbruk på årets NeoPDP-panel bruker 61 prosent av fjorårets plasmamodeller.
I 2010 kommer alle Viera-modellene til Panasonic til å ha Skype-funksjon.
Panasonic slipper minst en 3D-plasma-TV på det norske markedet i løpet av våren. Her sammen med selskapets første 3D BD-spiller BDT350 og de aktive LCD-brillene.
Panasonic viste på CES for første gang sitt semiprofesjonelle 3D-videokamera. Pris og lanseringstid ikke kjent.
Panasonic lanserer 64 GB SDXC-minnekort, på markedet i februar til 600 USD. Kapasiteten på denne standarden er opp til 2 terabytes.
Til toppen