Kommunikasjonsdirektør Jennifer Fondrevay legger vekt på at 3D-systemet vil være viktig for de fleste brukere av navigasjon og viser utviklingen av dette systemet på 3D-skjerm.

3D GIR BEDRE NAVIGASJON

I fjor lanserte Navteq et tredimensjonalt navigasjonssystem på Cebit. Det ble fokusert enda sterkere i år. 3D vil være til stor hjelp, særlig på veier og i byer, mener selskapet.

I løpet av 2008 vil antallet byer med 3D-dekning for navigasjon øke kraftig. Navteq-ledelsen har erfart at brukere av navigasjonsutstyr viser stor interesse for 3D-funksjonene. Brukerne legger vekt på at det letter muligheten for korrekt veivisning.

Før 3D-systemet ble lansert gjorde Navteq omfattende undersøkelser blant brukere over hele verden. Resultatet ble omtrent likt for de forskjellige verdensdelene. Alle ville gjerne ha 3D-funksjonalitet, og la vekt på at det skulle være enkelt å forstå og gi mest mulig igjen for det systemet ville koste. Brukerne la også vekt på at 3D-systemer kunne hjelpe til ved å gjøre annen informasjon lettere tilgjengelig enn med et todimensjonalt system. Dette gjelder bruk i bil, men også hvis du tar med deg navigatøren som fotgjenger – og trenger hjelp til å finne frem i T-bane-nettet og annen offentlig transport, i tillegg til at du får bedre oversikt over gater, bygninger og spesielle kjennemerker.

Utover dette legger Fondrevay vekt på at Navteq nå arbeider for å finne gjennomsnittlig gangtid på avstanden mellom to punkter i en by. Dette er ment å være til hjelp hvis du for eksempel går fra en parkeringsplass til et stoppested for offentlig kommunikasjon, en restaurant eller en bestemt bygning.

Sammensmelting

– Det viktigste er at vi hjelper hver enkelt samarbeidspartner med sammensmeltningen av de ulike teknologiene for skjerm og innhold, slik at resultatet skal bli best mulig, sier hun.

Når det gjelder fremtiden legger Fondrevay vekt på sammensmeltingen mellom ulike teknologier for navigasjon. Dette gjelder bruken i ulike typer produkter, og er typisk for navigasjon i mobiltelefon. Sammensmeltingen vil være lettere for tradisjonell navigasjonsteknologi enn for 3D-teknologi.

– Innen hvilket område tror du 3D-teknologien vil bli viktigst for navigasjon?

– Det er vanskelig å svare på. Det kommer an på hvordan brukerne tilegner seg teknologien. Vi mener at 3D vil være fascinerende for alle typer navigasjon, men trolig være mest aktuelt for bil- og fotgjengerbruk. Det viktigste er i alle fall at 3D vil gjøre det lettere å ta seg frem. 3D vil tillate deg å navigere mer nøyaktig, noe som vil bety mye både for profesjonell bruk og forbrukerne, sier hun.

Alternative kjøreruter

Oppgraderingen av kart skjer primært ved at kundene logger seg på via internett. Dette er det raskeste måten for oppgradering, og dessuten kan Navteq hele tiden legge inn nyeste informasjon på denne måten. Det er opp til Navteqs kunder hvilken oppdateringsmetode de vil bruke. Alternativene til internett er abonnement, DVD-plater eller minnekort.

– Vi er opptatt av at sluttbrukerne skal få best mulig tilgang til alle nye kart og annen informasjon og vil selvsagt at firmaene vi samarbeider med skal distribuere oppdateringer på raskest mulig måte til dem, sier Fondrevay.

Navteqs Traffic Patterns er et system som skal vise alternative kjøreruter mellom to punkter basert på historiske trafikkdata. I tillegg vil det komme muligheter for å legge inn annen informasjon i dette systemet. Det kan eksempelvis være opplysninger om ulykker.
Eksempel på fotgjengerkart for by. Når du for eksempel har en avtale om å komme til et bestemt sted, får du beregnet tiden til nærmeste offentlige kommunikasjon og hvor lang tid du vil bruke til selve stedet. Du kan også få opplysninger om siste avganger for offentlig transport og hvor du må gå for å nå dette.
Navteq utfører et omfattende arbeid for å kartlegge trafikksituasjonen i byer. Her er en av operatørene i sving med GPS og datamaskin.
Til toppen