5,65 MILLIONER MOBILABONNEMENT

I løpet av fjoråret økte antall mobilabonnement med 5,5 prosent. Det er nesten like høyt som i rekordåret 2004.

I midten av mai la Post- og teletilsynet (PT) fram rapporten om markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. Den viser at det ved utgangen av 2010 var bort i mot 5,65 millioner abonnement for mobiltelefoni i Norge. Økningen i fjor var 289.000 abonnement. Økningen var på 5,5 prosent. Den var høyere enn året før og nesten like høy som i toppåret 2004.

Statistikken fra PT viser at antallet kontantkort (forhåndsbetalte abonnement) var i overkant av 1,5 millioner. Det er en økning på mer enn 100.000 siden utgangen av 2009 og en andel på rundt 27 prosent av den totale abonnementsmassen. Andelen kontantkort har holdt seg på dette nivået de siste årene. I tillegg til antall abonnement for mobiltelefoner kommer rundt 500.000 av andre typer, det er for eksempel til alarmer og “ring hytta varm”.

12 milliarder minutter

Trafikken i mobilnett økte i løpet av 2010 med seksprosent og passerte 12 milliarder minutter.Økningen var noe mindre enn året før. Fra 2008 til 2009 var den på 9,2 prosent. Totalt antall samtaler fra mobiltelefon i 2010 var på over 5,3 milliarder. Økningen var større i 2010 enn i 2009. 64 prosent av det totale antallet trafikkminutter fra mobiltelefon var fra private abonnementer. Det er en økning fra 62,2 prosent året før. Mobilkundene snakker stadig mer i telefonen. I fjor snakket hver mobilkunde gjennomsnitt 2183 minutter, en økning på 39 minutter i forhold til 2009. Økningen er imidlertid langt mindre enn året før, da den var på rundt 119 minutter i gjennomsnitt.

Mindre SMS

For første gang registrerer PTs statistikk en nedgang på antall sendte meldinger, både SMS og MMS. Totalt ble det i fjor sendt rundt 6,85 milliarder meldinger. Det er rundt 173 millioner færre enn i 2009. Nedgangen i SMS utgjør mer enn 104 millioner av dette. Antall sendte SMS-meldinger i 2010 var om lag 6,4 milliarder. Det utgjør hele 93,8 prosent av det totale antallet meldinger. I gjennomsnitt sendte norske mobiltelefonkunder 104 meldinger per måned i 2010. I følge PT er dette betydelig færre enn i toppåret 2008, da nivået lå på 111 meldinger per måned i snitt. Bort i mot 83 prosent av SMS-meldingen ble sent fra private abonnement.

Nye kommunikasjonsformer

I følge PT betyr nedgangen i SMS-trafikken at det pågår et skifte i elektroniske kommunikasjonsformer. Hovedårsaken er de nye smarttelefonene, som i løpet av de siste to-tre årene har tatt en stor andel av terminalmarkedet. Disse telefonene har enklere og mer avansert tilgang til internett og dermed til bruk av andre meldingsformer enn SMS. Dette gjelder spesielt epost. I tillegg kan disse telefonene normalt kommunisere med internett via trådløse nettverk. PT legger også vekt på den store utbredelsen sosiale medier har fått som nye plattformer innen elektronisk kommunikasjon.

Dataøkning

Ikke overraskende viser PTs statistikk at det er stor økning i mobil datatrafikk. Totaltrafikken i 2010 var på bort i mot 9,3 millioner GB, en økning på om lag 2,5 millioner GB fra 2009. Datatrafikken økte imidlertid mer året før, da økningen var om lag 4 millioner GB. Datatrafikken fra privatkunder utgjorde i fjor vel 80 prosent av totalen. Det er en økning fra 79,7 i 2009.

Til toppen