Arild Bø (til høyre) er leder for Nittedal jordstasjon, som er en av de større i Europa. Her står han sammen med prosjektansvarlig Torkel Thoresen (til venstre) og salgsansvarlig Ole Ledang. Foto: Erik Andersen.

Alle signaler fører til Nittedal jordstasjon

Nittedal jordstasjon får en viktig rolle i kringkastingsdistribusjonen av det digitale bakkenettet. Nylig feiret stasjonen 20 år.

Stasjonen skal formidle alle radio- og TV-kanalene, og stå for kodingen av signalene fra videobasis til MPG4, og i tillegg sette sammen kanalpakkene.

– Stasjonen her skal kontrollere teknisk og monitorere alle TV-kanalene i bakkenettet, og overvåke alt utstyret som setter sammen programpakkene. Stasjonen skal også tilpasse de nasjonale sendingene med de regionale sendingene for NRK. I tillegg skal vi distribuere lokal-TV, sier prosjektansvarlig Torkel Thoresen.

Han opplyser at det vil være dobbel sikkerhet med hensyn til distribusjonen av radio- og TV-kanalene. I konsesjonsvilkårene fra kulturdepartementet er det forutsatt at NRKs kanalpakke også skal distribueres fra det nasjonale kringkastingssenteret på Tryvann.

Jubileum

Telenors jordstasjon i Nittedal fyller 20 år. Den er en av de større i Europa, og kommuniserer med mange satellitter både radio, TV, telefoni og data.

20 års-jubileet ble markert med en pressedag på stasjonen i Nittedal. Ved siden av Telenors jordstasjon på Eik i Rogaland er dette Telenors kommunikasjonsverktøy med satellittene over ekvator. Jordstasjonen i Nittedal er mellomstor i Europeisk sammenheng, men er likevel en av de større når man snakker om kapasitet. Den overfører blant annet alle TV- og radiokanaler vi får gjennom parabolanleggene fra de nordiske satellittposisjonene. I tillegg kommer en mengde annen kommunikasjon både rettet mot forbrukermarkedet og profesjonell datatrafikk.

Arild Bø har vært stasjonsleder i Nittedal de siste ti årene:

– Jeg kom hit til en virksomhet som da var veldig teknisk orientert og relativt lite fokusert på kunder. På de årene jeg har vært her, har kravet fra de som kjøper tjenester av oss endret seg betydelig. Derfor har vi lagt stor vekt på å utvikle kundestøttefunksjoner til alle tjenestene vi utfører. Hovedoppgaven min har vært å gjøre jordstasjonen i Nittedal kundetilpasset, og organisere all virksomhet her, sier Bø.

Han er mer kunde- og forretningsorientert enn teknisk engasjert. Til det siste har han hjelp av 50 personer, som bemanner jordstasjonen på skift døgnet rundt. Dette er folk med meget høy teknisk kompetanse.

Kringkasting

Telenor Satellite Broadcasting er divisjonen som drifter Nittedal jordstasjon. Dette er en av Europas ledende satellittoperatører. Divisjonen eier og opererer to Thor-satellitter og er medeier i en tredje: Intersat 10-02. En ny Thor-satellitt skal sendes opp fjerde kvartal 2007. Hovedforretningsområdet på stasjonen er kringkastingstjenester. Et annet hovedområde er det som på engelsk kalles cooperative networks. Sistnevnte tjeneste sysselstetter rundt hvalparten av dem som jobber på stasjonen.

– Vi har sterkt økende behov for folk med høy kompetanse fordi tjenestene våre blir stadig mer komplekse innenfor IP, data, nettverk og globale tjenester. Kringkastingstrafikken vår når det gjelder TV har gått fra 20 analoge kanaler til dagens 150-170 kanaler. Vi greid å håndtere trafikken uten å øke bemanningen i like stor grad, sier Bø.

Størst av de mellomstore

Stasjonssjefen i Nittedal karakteriserer jordstasjonen som den største av de mellomstore i Europa.

– Hovedårsaken er at stasjonen har et komplett tjenestetilbud. Vi kan, i motsetning til en del andre europeiske stasjoner, gjøre hele den tekniske signalbehandlingen selv før signalene blir linket opp til satellittene. Mange av de andre stasjonene i Europa får signalene ferdigbehandlet og ferdig pakket før de sender dem opp.

– Tror du det fortsatt vil være økende behov for satellittkapasitet i den digitale verden vi går inn i?

– Vi har sett at tradisjonell satellittkommunikasjon endrer seg. Mange jordstasjoner i Europa er blitt overflødige i løpet av de siste årene. Men de har drevet med ren kommunikasjon, og denne teknologien har i stor grad blitt overtatt av fiberoptikk. Styrken vår her i Nittedal er at vi har en blanding av tjenester som gjør at behovet for denne stasjonen, slik jeg ser det, absolutt er tilstede. Jeg tror også at det vil komme nye satellittbaserte tjenester som er bedre egnet for satellittoverføring enn spredning i fiber og metallkabel, sier Bø.

Nittedal jordstasjon er blitt utviklet og utvidet i flere faser. Stasjonslederen sier det nå er mer om å gjøre å konsolidere det stasjonen har av utstyr og kapasitet, modernisere det og effektivisere det. Oppskytingen av den nye Thor-satellitten er altså et viktig ledd i effektiviseringen og økningen av stasjonens kapasitet.

Nittedal jordstasjon formidler mellom 150-170 TV-kanaler i tillegg til annen kringkasting døgnet rundt. Her et bilde fra kontrollsenteret, i forgrunnen Morten Stange til venstre og Morten Egil Kjølsø, begge er systemingeniører.
Utstyr for modulering av signalene til det nye digitale bakkenettet er allerede på plass i Nittedal.
Tormod Sparstad, tidligere direktør hos Gjærull og Hirschmann, har vært med i bransjen siden satellittalderen begynte og gledet seg over å se den nyeste teknologien i Nittedal.
Til toppen