Diplomingeniør Martin Stickel er prosjektleder for den nye oppvaskmaskinene og mener det vil bli en av de beste på verdensmarkedet.

ALT NYTT HOS BOSCH

Det har tatt fem år å utvikle oppvaskmaskinen Active Water fra Bosch, men så er også alt nytt ved dette produktet.

Målet har vært å lage en av de beste maskinene hittil. Et vannforbruk på ti liter skal gjøre jobben for 4.100 liter. Støynivået er redusert til 40 decibel og energiforbruket med vanlig oppvask på inntil 14 kuverter er under en kwh. Dette skal være et grønt prosjekt på mer enn en måte. Bosch nye supermaskin, som kommer på markedet til høsten, har det tatt fem år å utvikle.

Den tyske produsenten presenterer maskinen som et produkt med ”skinnende ren samvittighet”. Meningen er å tilby markedets mest effektive og stillegående oppvaskmaskin.

– Bedre enn alle andre

– Da vi startet prosjektet for fem år siden, var hovedhensikten å utvikle en maskin med stor kostnadseffektivitet. For å få dette til måtte vi vurdere alle deler av konstruksjonen på nytt.

De sier Martin Stickel, diplomingeniør og prosjektleder. I tillegg til å utvikle en maskin bedre enn alle andre på verdensmarkedet, hadde Bosch til hensikt samtidig å bygge opp et nytt produksjonssystem ved oppvaskmaskinfabrikken i Dillingen.

– Vi har utviklet et helt nytt pumpesystem som både er mer effektivt og fysisk mindre enn systemet i de tidligere maskinen. Samtidig har vi konstruert et helt nytt filter med færre deler. Det betyr at vannet får mindre motstand filteret og at vi dermed kunne få et mer effektivt vanntrykk i maskinen med lavere pumpestøy enn før, sier han.

Oppvarmingsdelen skal i følge Stickel også være av ny type som ikke tidligere har vært brukt i slike maskiner. Alle systemene er fullt ut elektronisk kontrollert, opplyser han.

– Hva vil du si er den viktigste målsettingen med maskinen totalt sett?

– Det må være at dette er et helt nytt konsept på verdensmarkedet som vi kan bruke på alle merkene våre tilpasset individuelle designløsninger. Tidligere var det alltid et kompromiss når vi laget produkter for de ulike merkene våre.

Redusert forbruk

Siden 1990 har Bosch redusert energiforbruket i oppvaskmaskinene sine med 40 prosent og vannforbruket 57 prosent. Nå er man nede i et vannforbruk på ti liter. Til sammenligning opplyser fabrikken at en oppvask for hånd med rennende vann på 45 grader krever mellom 50 og 100 liter vannmengde og mellom to og fire kWh elektrisitet.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.5/2008

Les også:

Lager to millioner oppvaskmaskiner

Stille i laboratoriet

All styring er elektronisk med betjeningspanel plassert enten oppe i front eller i toppen av døren, skjult når døren er lukket.
Til toppen