Administrerende direktør Stein Aarvik i Norges Televisjon AS (NTV) fotografert under et møte i Digitalforum. Foto: Erik Andersen.

ANALOG TV SLUKKET ETTER 50 ÅR

– Dette har vært verdens største digitalutbygging så langt, og jeg nøler ikke med å kalle det en suksesshistorie.

Slik karakteriserer administrerende direktør Egil Aarvik i Norges Televisjon AS (NTV) utbyggingen av det digitale bakkenettet i Norge. Når dette leses, er de siste analoge TV-senderne slått av i Troms og Finnmark, og det norske bakkenettet er fulldigitalisert. Dette ble markert i Kautokeino 1. desember.

Dermed har en periode på 50 år med analog TV-distribusjon gått over i historien. Aarvik karakteriserer utbyggingen som et meget stort kringkastingsnettverk fullført på meget kort tid. Samtidig har det involvert det meste av Norges befolkning, og det er introdusert ny teknologi som har ført til at alle brukere må ha nytt utstyr i tillegg til sine eksisterende TV-apparater.

– Dette er verdens hittil største utbygging. Ingen har gjort en tilsvarende utbygging på så kort tid som i Norge, sier Aarvik.

Stor spenning

NTV-direktøren stikker ikke under stolen at det på forhånd var knyttet stor spenning til om prosjektet skulle lykkes. En utfordring var å i tide få frem TV-bokser med ny kompresjonsteknologi tilpasset alle kravene til teknologiløsninger og ytelse. Som vi vet, lyktes dette med et nødskrik.

– Bakkenettet inneholder også det nyeste innen teknologi. Det betyr at vi mange ganger var presset tidsmessig for å få dette på plass til rett tid mens utbyggingen pågikk. Det har bydd på kontinuerlige utfordringer for oss, sier Aarvik.

I og med at utbyggingen har skjedd så raskt, har det i løpet av perioden ikke skjedd noen vesentlige tekniske endringer som gjør at de tidligst monterte senderne er blitt ”gammeldagse”. Derimot legger Aarvik vekt på at det har skjedd en gradvis oppdatering av sendenettet underveis. Dette vil fortsette. Meningen er å gi stabil og sikker drift og forbedret kapasitet. Da bakkenettet ble planlagt var underlaget for dekning av teoretisk art. Aarvik forteller at dette er blitt justert etter hvert som senderne er blitt slått på og mottakerforholdene kontrollert i terrenget. Han påpeker også et annet fenomen som må håndteres i tiden som kommer; hensynet til tilsvarende utbygging i våre naboland.

Undersøkelser viser at den norske befolkningen hele tiden har hatt god kjennskap til digitalovergangen i bakkenettet. Nylig ble folk spurt om dette i de to nordligste fylkene. Resultatet viste at 98 prosent hadde gode kunnskaper.

Nye signalpakker

Dagens digitale bakkenett har kapasitet på tre signalpakker, hver med en båndbredde på cirka 22 Mbit per sekund. Som kjent får NTV råderett over to nye signalpakker (VI og V) når det analoge bakkenettet er slukket. Dette skal være klargjort til sommeren.

– Det betyr at vi til midten av neste år fortsetter utbyggingen av nettet med de to nye signalpakkene. Da vil alt av utbygging være ferdig og NTV vil gå over til en ny fase med drift og vedlikehold, sier Aarvik.

NTV har konsesjonen for bakkenettet og dermed det totale ansvaret, i første omgang til 2021 - så lenge det nåværende konsesjonsansvaret gjelder.

Les også:

Suksess med fritt kanalvalg

Administrerende direktør Stein Aarvik i Norges Televisjon AS (NTV). Foto: NTV.
Til toppen