Anker mobilsaken til Høyesterett

Stiftelsen Elektronikkbransjen anker Oslo tingretts dom om reklamasjonsfrist for mobiltelefoner direkte til Høyesterett.

– Tingretten er prinsipiell og saken fortjener ny behandling. Vi ser også at dommeren har vært i tvil. Retten sier at selv om den formelle fristen er fem år, har forbrukeren ingen reklamasjonsrett etter de tre første årene. Derfor tror vi det vil tjene vår sak å anke, sier adm. direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen Synnøve Bjørke.

Som kjent avgjorde Oslo tingrett i desember at reklamasjonsfristen for mobiltelefoner skal være fem år.

– Det er urimelig å forvente at en mobiltelefon skal vare så lenge som fem år. Vi vil skille oss ut i europeisk sammenheng med fem års reklamasjonsfrist. Resultatet kan bli dyrere telefoner i Norge, sier adm. direktør Synnøve Bjørke.

Hun mener også at det er vanskelig å forvente at mobiltelefonene skal vare i vesentlig lenger enn to år med den tøffe bruken de blir utsatt for i dag.

– På dette punktet er også dommeren i tvil. Dette er på ingen måte en opplagt sak. Hvis rettsapparatet tillater det, vil vi forsøke å kjøre denne saken direkte til Høyesterett. Det vil i så fall være ressurs- og tidsbesparende, sier Bjørke.

Til toppen