Annonsere

Våre lesere bistår daglig med å forenkle, forbedre og berike hverdagen til folk flest. Hver arbeidsdag møter de dine potensielle kunder!

Vi tilbyr annonsering og innholdsmarkedsføring i tre kanaler:
* elektronikkbransjen.no
* Fagbladet Elektronikkbranjen
* nyhetsbrev

Hvor ofte kjøper en vanlig forbruker ditt produkt?
Våre lesere selger kanskje flere hver arbeidsdag!

Annonsepriser fagbladet Elektronikkbransjen 

Dobbeltside

34.500,-

Helside

20.100,-

Halvside

13.500,-

1/3

11.000,-

1/4

9.000,-

1/8

5.500,-

10% rabatt ved 4 innrykk i løpet av ett år.
20% rabatt ved 5 innrykk i løpet av ett år.
30% rabatt ved 6 innrykk i løpet av ett år.
Tillegg for 2. og 3. omslagsside: +10%
Tillegg for 4. omslagsside: +15%
Byråprovisjon: 3,5%
Annullasjonsfrist er 2 uker før materiellfrist. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.

Utgivelsesplan 2017

Nr.

Måned

Materiellfrist

Distribusjonsdato

Hovedtema

1

FEBRUAR

30/01

15/02

CES og bransjetall

2

MARS

13/03

29/03

Mobile World Congress

3

JUNI

15/05

31/05

Hvitevarer og Musikmesse

4

AUGUST

14/08

30/08

Underholdning og småelektrisk

5

OKTOBER

26/09

11/10

IFA

6

NOVEMBER

06/11

22/11

Årets julegaver 

 

Utgivelsesplan 2018

Nr. Måned Materiellfrist Distribusjonsdato Uke Hovedtema
1 FEBRUAR 29/01 14/02 7 CES og bransjetall
2 APRIL 26/03 11/04 15 Mobile World Congress
3 JUNI 28/5 06/06 23 Hvitevarer og musikk/LLB
4 AUGUST 13/08 29/08 35 Underholding og småelektrisk
5 OKTOBER 01/09 10/10 41 IFA
6 NOVEMBER 05/11 21/11 47 Årets julegaver

 

Innholdsmarkedsføring/Content marketing

Få full kontroll på ditt budskap, gjennom tekst og bilder. I papirutgaven kan dette være en helside eller et oppslag, på nett en artikkel, i begge tilfeller tydelig merket «Annonse». Dette kan være:
* Presentasjon av ditt selskap
* Presentasjon av ny teknologi eller produktkategori
* Presentasjon av nye produkter
Dette kan gjøres enkelt! Har du en ferdig tekst eller en aktuell pressemelding, kan vi publisere denne som annonsørinnhold. Vi tilbyr språkvask og kvalitetssikring, og kan også produsere innholdet i sin helhet.
Til dette benytter vi dyktige frilansere som ikke er tilknyttet redaksjonen. Har du allerede kjøpt disse tjenestene et annet sted, kan materialet gjenbrukes hos oss.

Vedlegg

Med en distribusjon som dekker alle butikker, kjeder og nettbutikker har du en god anledning til å sende brosjyrer eller annet materiell som vedlegg til fagbladet Elektronikkbransjen. 

Ta kontakt!

For annonsering og innholdsmarkedsføring på papir, nett og i nyhetsbrev:
Annonsesjef Inge Krav
HS Media AS
Kontor +47 62 94 69 77
Mobil +47 911 27 717
ik@hsmedia.no

Tekniske spesifikasjoner bladet
Format: 220 x 297 mm
Satsspeil: 193 x 272 mm
Utfallende trykk: 220 x 297 + 3 mm

Annonseformater
(Netto utfallende i parentes)
1/1 side: 193x272 mm (220x297 mm)
1/2 side liggende: 193x136 mm (220x148 mm)
1/2 side stående: 95x272 mm (110x297 mm)
1/3 side liggende: 193x90 mm (220x99 mm)
1/4 side liggende: 193x68 mm (220x74 mm)
1/4 side stående: 95x136 mm
1/8 side: 95 x 68 mm

Annonsemateriell sendes:
Cathrine Pedersen
cp@elektronikkbransjen.no
+47 93 43 93 85

 

Til toppen